Інші завдання дивись тут... 

Дію множення можна виконувати в стовпчик.

При письмовому множенні (у стовпчик) виконують порозрядне множення. Починають множити з нижчого розряду — з одиниць.

 

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ на одноцифрове число.

136 • 4 

 

1) Другий множник записуємо під першим 

х136

    4

2) Множимо одиниці. Множимо 6 од. • 4 = 24 од. (множимо 6 одиниць на 4 й маємо 24 одиниці), 24 одиниці - це 2 десятки і 4 одиниці. 4 одиниці пишемо під одиницями, а 2 десятки запам'ятовуємо, щоб потім додати їх до десятків після множення десятків.

х136

    4

    4

3) Множимо десятки. Множимо 3 дес. • 4 = 12 дес. (множимо 3 десятки на 4 й маємо 12 десятків). До 12 десятків додаємо 2 десятки, які отримали, коли множили одиниці. Буде 14 десятків, або 1 сотня і 4 десятки. Записуємо 4 десятки під десятками і запам'ятовуємо 1 сот.

х136 

    4

   64

3) Множимо сотні. Множимо 1 сот. • 4 = 4 сот. і ще 1 сот., буде 5 сот. Записуємо 5  сот.

Читаємо відповідь 564.

х136 

    4

 564

Аналогічно множаться усі багатоцифрові числа на одноцифрове число.

 

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ на двоцифрове число.

136 • 34

1). Другий множник записуємо під першим 

х136

   34

2) Спочатку множимо перший множник на одноцифрове число одиниць другого множника, починаємо запис результату під одиницями першого множника. 
Множимо одиниці. Множимо 6 од. на число 4 й маємо 12 од . Це 2 дес. і 4 од. Записуємо 4 і запам'ятовуємо 2 дес.

х136 

   34

    4

 
Множимо десятки. Множимо 3 дес. • 4 = 12 дес. і ще 2 дес., буде 16 дес. Це 1 сот. і 6 дес. Записуємо 6 дес. і запам'ятовуємо 1 сот.

х136      34

   64

 

Множимо сотні на число 3. Множимо 1 сот. • 4 = 4 сот. і ще 1 сот., буде 5 сот. Записуємо 5  сот.

Маємо перший неповний добуток 564.

х136  

   34

  564

 
3) Далі множимо перший множник на одноцифрове число десятків другого множника, починаємо запис результату множення під десятками першого множника.
Множимо одиниці. Множимо 6 од. на число 2 й маємо 12 од . Це 1 дес. і 2 од. Записуємо 2 і запам'ятовуємо 1 дес.

х136 

   34 

  564

   2

   
Множимо десятки. Множимо 3 дес. • 3 =  9 дес. і ще 1 дес., буде 10 дес. Це 1 сот. і 0 дес. Записуємо 0 дес. і запам'ятовуємо 1 сот.

х136 

   34

  564

  02

Множимо сотні. Множимо 1 сот. • 3 = 3 сот. і ще 1 сот., буде 4 сот. Записуємо 4  сот.

Маємо другий неповний добуток 402.

х136 

   34

 564

402

4) Додаємо неповні добутки і маємо результат.

Остаточний результат 4584

х136 

   34

  564

402

4584

 

Аналогічно множаться усі багатоцифрові числа на двоцифрові числа.

Аналогічно множаться усі багатоцифрові числа на багатоцифрові числа.

Інші завдання дивись тут...