Загрузка...

Інші завдання дивись тут... 

Дію множення можна виконувати в стовпчик.

При письмовому множенні (у стовпчик) виконують порозрядне множення. Починають множити з нижчого розряду — з одиниць.

 

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ на одноцифрове число.

136 • 4 

 

1) Другий множник записуємо під першим 

х136

    4

2) Множимо одиниці. Множимо 6 од. • 4 = 24 од. (множимо 6 одиниць на 4 й маємо 24 одиниці), 24 одиниці - це 2 десятки і 4 одиниці. 4 одиниці пишемо під одиницями, а 2 десятки запам'ятовуємо, щоб потім додати їх до десятків після множення десятків.

х136

    4

    4

3) Множимо десятки. Множимо 3 дес. • 4 = 12 дес. (множимо 3 десятки на 4 й маємо 12 десятків). До 12 десятків додаємо 2 десятки, які отримали, коли множили одиниці. Буде 14 десятків, або 1 сотня і 4 десятки. Записуємо 4 десятки під десятками і запам'ятовуємо 1 сот.

х136 

    4

   64

3) Множимо сотні. Множимо 1 сот. • 4 = 4 сот. і ще 1 сот., буде 5 сот. Записуємо 5  сот.

Читаємо відповідь 564.

х136 

    4

 564

Аналогічно множаться усі багатоцифрові числа на одноцифрове число.

 

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ на двоцифрове число.

136 • 34

1). Другий множник записуємо під першим 

х136

   34

2) Спочатку множимо перший множник на одноцифрове число одиниць другого множника, починаємо запис результату під одиницями першого множника. 
Множимо одиниці. Множимо 6 од. на число 4 й маємо 12 од . Це 2 дес. і 4 од. Записуємо 4 і запам'ятовуємо 2 дес.

х136 

   34

    4

 
Множимо десятки. Множимо 3 дес. • 4 = 12 дес. і ще 2 дес., буде 16 дес. Це 1 сот. і 6 дес. Записуємо 6 дес. і запам'ятовуємо 1 сот.

х136      34

   64

 

Множимо сотні на число 3. Множимо 1 сот. • 4 = 4 сот. і ще 1 сот., буде 5 сот. Записуємо 5  сот.

Маємо перший неповний добуток 564.

х136  

   34

  564

 
3) Далі множимо перший множник на одноцифрове число десятків другого множника, починаємо запис результату множення під десятками першого множника.
Множимо одиниці. Множимо 6 од. на число 2 й маємо 12 од . Це 1 дес. і 2 од. Записуємо 2 і запам'ятовуємо 1 дес.

х136 

   34 

  564

   2

   
Множимо десятки. Множимо 3 дес. • 3 =  9 дес. і ще 1 дес., буде 10 дес. Це 1 сот. і 0 дес. Записуємо 0 дес. і запам'ятовуємо 1 сот.

х136 

   34

  564

  02

Множимо сотні. Множимо 1 сот. • 3 = 3 сот. і ще 1 сот., буде 4 сот. Записуємо 4  сот.

Маємо другий неповний добуток 402.

х136 

   34

 564

402

4) Додаємо неповні добутки і маємо результат.

Остаточний результат 4584

х136 

   34

  564

402

4584

 

Аналогічно множаться усі багатоцифрові числа на двоцифрові числа.

Аналогічно множаться усі багатоцифрові числа на багатоцифрові числа.

Інші завдання дивись тут...  

 

Загрузка...