Інші завдання дивись тут...

РОЗРЯДНА ЛІЧБА.

Десять одиниць одного розряду складають одну одиницю наступного розряду.

1 од.

1 дес. = 10 од.

1 сот. = 10 дес. = 100 од.

1 тис. = 10 сот. = 100 дес. = 1000 од.

1 дес. тис. = 10 тис. = 100 сот. = 1 000 дес. = 10 000 од.

1 сот. тис. = 10 дес. тис. = 100 тис. = 1 000 сот. = 10 000 дес. = 100 000 од.

1 млн. = 10 сот. тис. = 100 дес. тис. = 1 000 тис. = 10 000 сот. = 100 000 дес. = 1000 000 од.

 

Числа першого розряду (1 – це одиниця розряду одиниць).

1 = 1 од. – один

2 = 2 од. – два

3 = 3 од. – три

4 = 4 од. – чотири

5 = 5 од. – п'ять 

6 = 6 од. – шість

7 = 7 од. – сім

8 = 8 од. – вісім

9 = 9 од. – дев'ять

 

Числа другого розряду (10 – це одиниця розряду десятків).

10 = 1 дес. – десять 

20 = 2 дес. – двадцять

30 = 3 дес. – тридцять

40 = 4 дес. – сорок

50 = 5 дес. – п'ятдесят

60 = 6 дес. – шістдесят

70 = 7 дес. – сімдесят

80 = 8 дес. – вісімдесят

90 = 9 дес. – дев'яносто

 

Числа третього розряду (100 – це одиниця розряду сотень).

100 = 1 сот. – сто

200 = 2 сот. – двісті

300 = 3 сот. – триста

400 = 4 сот. – чотириста

500 = 5 сот. – п'ятсот 

600 = 6 сот. – шістсот

700 = 7 сот. – сімсот

800 = 8 сот. – вісімсот

900 = 9 сот. – дев'ятсот

 

Числа четвертого розряду (1000 – це одиниця розряду тисяч).

1000 = 1 тис. – 1 тисяча – одна тисяча

2000 = 2 тис. – 2 тисячі – дві тисячі

3000 = 3 тис. – 3 тисячі – три тисячі

4000 = 4 тис. – 4 тисячі – чотири тисячі

5000 = 5 тис. – 5 тисяч – п'ять тисяч

6000 = 6 тис. – 6 тисяч – шість тисяч

7000 = 7 тис. – 7 тисяч – сім тисяч

8000 = 8 тис. – 8 тисяч – вісім тисяч

9000 = 9 тис. – 9 тисяч – дев'ять тисяч

 

Числа п'ятого розряду (10 000 – це одиниця розряду десятків тисяч).

10 000 = 1 дес. тис. – 10 тисяч – десять тисяч

20 000 = 2 дес. тис. – 20 тисяч – двадцять тисяч

30 000 = 3 дес. тис. – 30 тисяч – тридцять тисяч

40 000 = 4 дес. тис. – 40 тисяч – сорок тисяч

50 000 = 5 дес. тис. – 50 тисяч – п'ятдесят тисяч

60 000 = 6 дес. тис. – 60 тисяч – шістдесят тисяч

70 000 = 7 дес. тис. – 70 тисяч – сімдесят тисяч

80 000 = 8 дес. тис. – 80 тисяч – вісімдесят тисяч

90 000 = 9 дес. тис. – 90 тисяч – дев'яносто тисяч

 

Числа шостого розряду (100 000 – це одиниця розряду сотень тисяч).

100 000 = 1 сот. тис. – 100 тисяч – сто тисяч

200 000 = 2 сот. тис. – 200 тисяч – двісті тисяч

300 000 = 3 сот. тис. – 300 тисяч – триста тисяч

400 000 = 4 сот. тис. – 400 тисяч – чотириста тисяч

500 000 = 5 сот. тис. – 500 тисяч – п'ятсот тисяч

600 000 = 6 сот. тис. – 600 тисяч – шістсот тисяч

700 000 = 7 сот. тис. – 700 тисяч – сімсот тисяч

800 000 = 8 сот. тис. – 800 тисяч – вісімсот тисяч

900 000 = 9 сот. тис. – 900 тисяч – дев'ятсот тисяч 

 

Нумерація чисел у межах мільйона

100 000 = 100 тисяч (сто тисяч — це одиниця шостого розряду сотень тисяч).

Якщо до 100 тисяч додати один, дістанемо сто тисяч один. За цим числом іде число сто тисяч два, потім — сто тисяч три і т. д. 

100 000 + 1= 100 001

100 001 + 1 = 100 002

100 002 + 1 = 100 003 

...              …

Якщо ми будемо лічити сотнями тисяч, то отримаємо тисячу тисяч.

900 000 + 100 000 = 1000 000 = 1 мільйон (тисяча тисяч — це один мільйон).

 

Якщо одиниць певних розрядів немає, то під час усної нумерації їх не називають, а під час письмової — позначають нулем.

Наприклад, у числі 402 710 немає одиниць і десятків тисяч, тому читають: чотириста дві тисячі сімсот десять.

 

Знаходимо одиниці кожного розряду в числі.

Розглянемо число 98010.

Міркуй так. Число 98010 п'ятицифрове, отже, найвищий розряд у ньому п'ятий — це десятки тисяч. 

На п'ятому місці справа стоїть цифра 9, тобто одиниць п'ятого розряду — дев'ять; 

на четвертому місці записана цифра 8, це означає, що число містить 8 одиниць четвертого розряду; 

на третьому місці цифра нуль, це означає, що одиниці третього розряду відсутні;

на другому місці записана цифра 1, це означає, що число містить 1 одиницю  другого розряду; 

на першому місці цифра нуль, це означає, що одиниці першого розряду відсутні.

 

Отже, у числі 56 005 = 5 дес. тис. 6 тис. 5 од.  маємо 5 одиниць п’ятого розряду, 6 одиниць четвертого розряду, 5 одиниць першого розряду. У числі 17 340 = 1 дес. тис. 7 тис. 3 сот. 4 дес. маємо 1 одиницю п’ятого розряду, 7 одиниць четвертого розряду, 3 одиниці третього розряду, 4 одиниці другого розряду.

 

Запис числа розрядними одиницями. 

98010 = 9 дес. тис. 8 тис. 1 дес. 

345 = 3 сот. 4 дес. 5 од.

Інші завдання дивись тут...