Інші завдання дивись тут...

РОЗРЯДНА ЛІЧБА.

Числа першого розряду (1 – це одиниця розряду одиниць).

1 – один

2 – два

3 – три

4 – чотири

5 – п'ять 

6 – шість

7 – сім

8 – вісім

9 – дев'ять

 

Числа другого розряду (10 – це одиниця розряду десятків).

10 – десять 

20 – двадцять

30 – тридцять

40 – сорок

50 – п'ятдесят

60 – шістдесят

70 – сімдесят

80 – вісімдесят

90 – дев'яносто

 

Числа третього розряду (100 – це одиниця розряду сотень).

100 – сто

200 – двісті

300 – триста

400 – чотириста

500 – п'ятсот 

600 – шістсот

700 – сімсот

800 – вісімсот

900 – дев'ятсот

 

Числа четвертого розряду (1000 – це одиниця розряду тисяч).

1000 – 1 тисяча – одна тисяча

2000 – 2 тисячі – дві тисячі

3000 – 3 тисячі – три тисячі

4000 – 4 тисячі – чотири тисячі

5000 – 5 тисяч – п'ять тисяч

6000 – 6 тисяч – шість тисяч

7000 – 7 тисяч – сім тисяч

8000 – 8 тисяч – вісім тисяч

9000 – 9 тисяч – дев'ять тисяч

 

Числа п'ятого розряду (10 000 – це одиниця розряду десятків тисяч).

10 000 – 10 тисяч – десять тисяч

20 000 – 20 тисяч – двадцять тисяч

30 000 – 30 тисяч – тридцять тисяч

40 000 – 40 тисяч – сорок тисяч

50 000 – 50 тисяч – п'ятдесят тисяч

60 000 – 60 тисяч – шістдесят тисяч

70 000 – 70 тисяч – сімдесят тисяч

80 000 – 80 тисяч – вісімдесят тисяч

90 000 – 90 тисяч – дев'яносто тисяч

 

Числа шостого розряду (100 000 – це одиниця розряду сотень тисяч).

100000 – 100 тисяч – сто тисяч

200000 – 200 тисяч – двісті тисяч

300000 – 300 тисяч – триста тисяч

400000 – 400 тисяч – чотириста тисяч

500000 – 500 тисяч – п'ятсот тисяч

600000 – 600 тисяч – шістсот тисяч

700000 – 700 тисяч – сімсот тисяч

800000 – 800 тисяч – вісімсот тисяч

900 000 – 900 тисяч – дев'ятсот тисяч 

 

Нумерація чисел у межах мільйона

100 000 = 100 тисяч (сто тисяч — це одиниця розряду сотень тисяч).

Якщо до 100 тисяч додати один, дістанемо сто тисяч один. За цим числом іде число сто тисяч два, потім — сто тисяч три і т. д. 

100 000 + 1= 100 001

100 001 + 1 = 100 002

100 002 + 1 = 100 003 

...              …

Якщо ми будемо лічити сотнями тисяч, то отримаємо тисячу тисяч.

900 000 + 100 000 = 1000 000 = 1 мільйон (тисяча тисяч — це один мільйон).

 

Якщо одиниць певних розрядів немає, то під час усної нумерації їх не називають, а під час письмової — позначають нулем.

Наприклад, у числі 402 710 немає одиниць і десятків тисяч, тому читають: чотириста дві тисячі сімсот десять).

 

Знаходимо одиниці кожного розряду в числі.

Розглянемо число 98010.

Міркуй так. Число 98010 п'ятицифрове, отже, найвищий розряд у ньому п'ятий — це десятки тисяч. 

На п'ятому місці справа стоїть цифра 9, тобто одиниць п'ятого розряду — дев'ять; 

на четвертому місці записана цифра 8, це означає, що число містить 8 одиниць четвертого розряду; 

на третьому місці цифра нуль, це означає, що одиниці третього розряду відсутні;

на другому місці записана цифра 1, це означає, що число містить 1 одиницю  другого розряду; 

на першому місці цифра нуль, це означає, що одиниці першого розряду відсутні.

Інші завдання дивись тут...