Інші завдання дивись тут...

ПОЗИЦІЙНІСТЬ ДЕСЯТКОВОЇ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ

Позиційність десяткової системи числення: значення цифри в записі числа залежить від того, яке місце (позицію) вона займає. 

У десятковій системі числення одна й та сама цифра має різні значення залежно від того, на якому місці вона стоїть.

 

Розглянемо числа 5, 50, 500, 5000.

У записі першого числа міститься один розряд чисел, і цифра п'ять позначає п'ять одиниць. 

У другому числі — два розряди чисел, цифра п'ять, записана на другому місці справа, позначає п'ять десятків. Це означає, що друге число збільшилося у 10 разів. 

Міркуючи так само, робимо висновок, що число 500 збільшилося порівняно з числом 50 у 10 разів, а порівняно з числом 5 — у 100 разів.

 

Якщо цифру переставити на 1 місце вліво, то її значення збільшується в 10 разів, а якщо на 1 місце вправо, то її значення зменшується в 10 разів.

5 = 5 од.

50 = 5 дес.

500 = 5 сот.

5000 = 5 тис.

 

55 = 5 дес. 5 од.

555 = 5 сот. 5 дес. 5 од.

5555 = 5 тис. 5 сот. 5 дес. 5 од. 

Інші завдання дивись тут...