Інші завдання дивись тут...

ПРИНЦИП ГРУПУВАННЯ РОЗРЯДІВ У КЛАСИ.

Під час усної нумерації, крім розрядної лічби, застосовують ще принцип групування розрядів у класи (щоб прочитати багатоцифрове число, його запис ділять на групи по три цифри в кожній: три перші цифри праворуч утворюють клас одиниць, три наступні — клас тисяч, знову три наступні – клас мільйонів, знову три наступні – клас мільярдів).

Перший клас – це клас одиниць, другий клас – клас тисяч, третій клас називають класом мільйонів, а четвертий – класом мільярдів.

Тисяча  тисяча одиниць, мільйон  це тисяча тисяч, мільярд — це тисяча мільйонів.

 

Одноцифрові, двоцифрові та трицифрові числа мають 1 клас.

Чотирицифрові, п'ятицифрові, шестицифрові числа мають 2 класи. 

Клас тисяч Клас одиниць
Сотні Десятки Одиниці Сотні Десятки Одиниці

У класі одиниць лічать одиницями. 

Розряд одиниць: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 — одиниці. 

Розряд десятків: 10, 20, З0, 40, 50, 60, 70, 80, 90 — десятки. 

Розряд сотень: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 — сотні. 

У класі тисяч лічать тисячами. 

Розряд одиниць тисяч: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 — одиниці тисяч.

Розряд десятків тисяч: 10 000, 20 000, З0 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000 — десятки тисяч.

Розряд сотень тисяч: 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000 — сотні тисяч.

 

Щоб прочитати багато цифрове число, розділяємо його на класи (усно відділяємо по три цифри справа наліво), а потім зліва направо по черзі називаємо число одиниць кожного класу і додаємо його назву, крім класу одиниць.

 

Про кожний розряд багатоцифрового числа можна з'ясувати:

1) скільки одиниць містить цей розряд: 345 = 3 сот. 4 дес. 5 од.

2) скільки всього одиниць даного розряду містить числоу числі 345 всього 3 сотні, всього 34 десятки, всього 345 одиниць.

 

    Щоб прочитати чотирицифрове, п'ятицифрове чи шестицифрове число, спочатку називають усі одиниці класу тисяч цього числа, додаючи назву класу, а потім — усі одиниці класу одиниць без зазначення назви цього класу (654 321 — шістсот п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять один). 

 

ІІІ клас ІІ клас І клас
3 розряд 2 розряд 1 розряд 3 розряд 2 розряд 1 розряд 3 розряд 2 розряд 1 розряд
Мільйони Тисячі Одиниці
Сотні мільйонів Десятки мільйонів Одиниці мільйонів Сотні тисяч Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці
9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

Цифра 1 – цифра першого розряду першого класу числа 987654321.

Цифра 2 – цифра другого розряду першого класу числа 987654321.

Цифра 3 – цифра третього розряду першого класу числа 987654321.

Цифра 4 – цифра першого розряду другого класу числа 987654321.

Цифра 5 – цифра другого розряду другого класу числа 987654321.

Цифра 6 – цифра третього розряду другого класу числа 987654321.

Цифра 7 – цифра першого розряду третього класу числа 987654321.

Цифра 8 – цифра другого розряду третього класу числа 987654321.

Цифра 9 – цифра третього розряду третього класу числа 987654321.

Інші завдання дивись тут...