Інші завдання дивись тут...

Додавання величин. 

Приклад. 26 т 349 кг + 8 т 652 кг = 35 т 001 кг

1 т = 1000 кг

Розв'язання:

1 спосіб

26 т 349 кг = 26349 кг

8 т 652 кг = 8652 кг

 

1) 26349 + 8652 = 35001 (кг)

2) 35 001 кг = 35 т 001 кг

 

+26349

   8652

  35001

 

 

_35001 | 1000

 3000      35

  5001

  5000

      1 (ост.)

2 спосіб

1) 26 т 349 кг = 26349 кг

8 т 652 кг = 8652 кг

+26349 кг

   8652 кг

  35001 кг

2) 35 001 кг = 35 т 1 кг

_35001 | 1000

 3000      35

  5001

  5000

      1 (ост.)

 

 

3 спосіб

+26 т 349 кг 

   8 т 652 кг

  34 т 1001 кг

  35 т 1 кг

 

Приклад. 22 грн 90 к. + 18 грн 40 к. = 41 грн З0 к.

1 грн = 100 к.

Розв'язання:

1 спосіб

22 грн 90 к. = 2290 к.

18 грн 40 к. = 1840 к.

1) 2290 + 1840 = 4130 (к.)

2) 4130 к. = 41 грн 30 к.

_4130 | 100

 400     41

  130

  100

   30 (ост.) 

2 спосіб

22 грн 90 к. = 2290 к.

18 грн 40 к. = 1840 к.

+2290 к.

  1840 к.

  4130 к.

 

 

 

 

3 спосіб

+ 22 грн 90 к. 

   18 грн 40 к. 

   40 грн 130 к.

    41 грн З0 к.

 

 

 

 

 

 

Приклад. 1 год 10 хв + 3 год 55 хв = 5 год 05 хв

1 год = 60 хв

Розв'язання:

1 спосіб

+ 1 год 10 хв

   3 год 55 хв

   4 год 65 хв

   5 год 5 хв

2 спосіб

1 год 10 хв + 3 год 55 хв = (1 год + 3 год) + (10 хв + 55 хв) = 4 год + 65 хв =

= 4 год + 60 хв + 5 хв = 4 год + 1 год + 5 хв = 5 год 05 хв 

 

Віднімання величин.

Приклад. 26 т 349 кг - 8 т 652 кг = 17 т 697 кг

1 т = 1000 кг

Розв'язання:

1 спосіб.

1) 26 т 349 кг = 26349 кг

    8 т 652 кг = 8652 кг

    26349 - 8652 = 17697 (кг)

2) 17697 кг = 17 т 697 кг

_26349

   8652

 17697

_17697 | 1000

 1000      17

  7697

  7000

   697 (ост.)

2 спосіб.

26 т 349 кг = 26349 кг

    8 т 652 кг = 8652 кг

_26349 кг

   8652 кг

 17697 кг

3 спосіб

_26 т 349 кг 

_25 т 1349 кг

   8 т 652 кг

  17 т 697 кг

 

Приклад. 43 грн 81 к. –  29 грн 08 к. = 14 грн 73 к. 

1 грн = 100 к.

Розв'язання:

1 спосіб. 

43 грн 81 к. = 4381 к.

29 грн 08 к. = 2908 к. 

_ 4381 к.

   2908 к.

   1473 к.

2 спосіб.

_43 грн 81 к.

 29 грн 08 к.

 14 грн 73 к.

 

Приклад. 5 год 10 хв - 2 год 55 хв = 2 год 15 хв

1 год = 60 хв.

Розв'язання:

1 спосіб.

  5 год 10 хв

_4 год 70 хв

  2 год 55 хв

  2 год 15 хв  

2 спосіб.

5 год 10 хв = 4 год + 1 год + 10 хв = 4 год + 60 хв + 10 хв = 4 год 70 хв.

4 год 70 хв - 2 год 55 хв = (4 год - 2 год) + (70 хв - 55 хв) = 2 год 15 хв.

 

Множення величини на число. 

Якщо іменоване число помножити на неіменоване число, то одержимо іменоване число.

Приклад. 32 грн 12 к. • 4 = 128 грн 48 к.

1 грн = 100 к.

Розв'язання:

1 спосіб. 

32 грн 12 к. • 4 = 32 грн • 4 + 12 к. • 4 = 128 грн + 48 к. = 128 грн 48 к.

2 спосіб.

1) 32 грн 12 к. = 3212 к. 

    3212 к. • 4 = 12848 к.

2) 12848 к. = 128 грн 48 к.

 

 

 

х3212

     4

12848 

 

 

 

 

_12848 | 100

 100     128

  284

  200

   848

   800

    48 (ост.)  

3 спосіб.

х32 грн 12 к.

           4

128 грн 48 к.

 

Приклад. 2 год 55 хв • 2 = 5 год 50 хв

1 год = 60 хв

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 2 год 55 хв • 2 = (2 год + 55 хв) • 2 = 2 год • 2 + 55 хв • 2 = 4 год 110 хв

2) 4 год 110 хв = 4 год + 60 хв + 50 хв = 5 год 50 хв

2 спосіб.

х2 год 55 хв

          4    

 4 год 110 хв

 5 год 50 хв

 

Приклад. 15 м 26 см • 5= 76 м 30 см

1 спосіб.

15 м 26 см • 5 = 15 м • 5 + 26 см • 5 = 75 м + 130 см = 76 м З0 см

2 спосіб. 

1) 15 м 26 см = 1526 см 

х1526

     5

 7630 (см)

2) 7630 см = 76 м З0 см

_7630 | 100

 700     76

  630

  600

   30 (ост.)

 

3 спосіб. 

х 15 м 26 см

          5  

   76 м З0 см

 

Ділення величини на число

Якщо іменоване число поділити на неіменоване число, то одержимо іменоване число.

Приклад. 32 грн 12 к. : 4 = 8 грн 03 к.

1 грн = 100 к.

Розв'язання.

1 спосіб. 

32 грн 12 к. : 4 = 32 грн : 4 + 12 к. : 4 = 8 грн + 03 к. = 8 грн 03 к.

2 спосіб.

1) 32 грн 12 к. = 3212 к. 

    3212 к. : 4 = 803 к.

2) 803 к. = 8 грн 03 к.

 

 

 

_3212 | 4   

 32      803

    1

    0

    12

    12

     0 

_803 | 100

 800   8

      3 (ост.)  

 

 

 

 

 

Приклад. 2 год 40 хв • 2 = 1 год 20 хв

1 год = 60 хв

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 2 год 40 хв : 2 = (2 год + 40 хв) : 2 = 2 год : 2 + 40 хв : 2 = 1 год 20 хв

2 спосіб.

1) 2 год 40 хв = (2 • 60 + 40) хв = 160 хв

160 : 2 = 80 (хв)

2) 80 хв = 60 хв + 20 хв = 1 год 20 хв

 

Ділення величини на величину

Якщо іменоване число поділити на іменоване число, то одержимо неіменоване число.

Інші завдання дивись тут...