Інші завдання дивись тут...

Якщо ціле яблуко поділити на дві рівні частини і взяти одну таку частину, то вона називається половина.

Половина від цілого називається одна друга частина (записується 1/2).

При поділі цілого на три рівні частини одна частина називається одна третя, або третина (записується 1/3). 

Кожну з чотирьох рівних частин цілого називають однією четвертою, або четвертиною (чвертю) (записується 1/4). 

Числа виду 1/2, 1/3, 1/4, називають дробами. 

Число над рискою –  чисельник дробу.  

Число під рискою –  знаменник дробу.

Знаменник дробу показує, на скільки рівних частин поділено ціле, а чисельник показує, скільки таких частин узято.

З дробовими числами можна виконувати різні арифметичні дії: додавати, віднімати, множити, ділити.

Ціле містить дві половини або три третіх частини, або чотири чверті, або п'ять п'ятих, або десять десятих і т. д. (1 = 2/2 = 3/3 = 4/4 = ...)

Якщо чисельник дробу дорівнює його знаменнику, то дріб дорівнює числу 1.

Приклад. Ціле яблуко містить дві половини 2/2.

 

Порівняння дробів з однаковими знаменниками.

З двох дробів, у яких однакові знаменники, більшим буде той дріб, у якого чисельник більший, а меншим той дріб, у якого чисельник менший.

Приклад. 1/5 < 4/5 

 

Порівняння дробів з однаковими чисельниками.

З двох дробів, у яких однакові чисельники, більшим буде той дріб, у якого знаменник  менший, а меншим той дріб, у якого знаменник більший.

Приклад. 5/3 < 5/2

 

Знаходження дробу від числа.

Щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник і результат помножити на чисельник.

Приклад. У 4-А класі навчається 28 учнів. Дівчаток є 3/4 від усіх учнів. Скільки дівчаток навчається в 4-А класі?

Розв'язання.

28 : 4 • 3 = 21 (уч.) - дівчаток у 4-А класі.

Відповідь: у 4-А класі навчається 21 дівчинка.

 

Приклад. У 4-А класі навчається 28 учнів. Дівчаток є 3/4 від усіх учнів. Скільки хлопчиків навчається в 4-А класі?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 28 : 4 • 3 = 21 (уч.) - дівчаток у 4-А класі.

2) 28 - 21 = 7 (уч.) - хлопчиків у 4-А класі.

2 спосіб.

1) 4 - 3 = 1 (частина) - частин від усіх учнів припадає на хлопчиків.

2) 28 : 4 • 1 = 4 (уч.) - хлопчиків у 4-А класі.

Відповідь: у 4-А класі навчається 21 дівчинка.

 

Знаходження числа за його дробом.

Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник і результат помножити на знаменник.

Приклад. 21 учень становить 3/4 від усіх учнів. Скільки всього учнів навчається в 4-А класі?

Розв'язання.

21 : 3 • 4 = 28 (уч.) - учнів у 4-А класі.

Відповідь: у 4-А класі навчається 28 учнів.

Інші завдання дивись тут...