Інші завдання дивись тут...

Величини.

Довжина, площа, маса, швидкість, час, вартість, відстань, об'єм тощо – усе це величини.

 

Деякі властивості величин

• Будь-які величини одного роду або рівні, або одна менша за іншу. 

•  Величини одного роду можна додавати і в результаті буде величина того самого роду. 

• Для величин визначають також дії віднімання, множення і ділення на число.

 

МЕТРИЧНА СИСТЕМА МІР

Порівнюючи однорідні величини, можна дізнатися, рівні вони чи ні, щоб мати більш точний результат порівняння, величини треба виміряти (вимірювання полягає в порівнянні даної величини з деякою величиною того самого роду, яку прийнято за одиницю).

 

Основна одиниця довжини в метричній системі – метр (одна сорокамільйонна частина довжини земного меридіана, який проходить через Париж). 

Крім метра, у метричній системі встановлено ще такі одиниці: ар – площа квадрата, довжина сторони якого дорівнює 10 м; літр – об'єм і місткість рідин і сипучих речовин, що дорівнює об'єму куба зі стороною (ребром) завдовжки м; грам – маса чистої води, що займає об'єм куба з ребром довжиною —м тощо.

Інші міри довжини дістали назви від латинських і грецьких числівників. Латинські числівники (деци, санти, мілі) застосовуються для позначення одиниць, менших від основної, а грецькі (дека, гекто, кіло) – більших від основної. 

 

Таблиця лінійних метричних мір.

Міри довжини
Метр Дециметр Сантиметр Міліметр
Кілометр
1000 10 000 100 000 1 000 000
Метр
1 10 100 1000
Дециметр
1/10 1 10 100
Сантиметр
1/100 1/10 1 10
Міліметр
1/1000 1/100 1/10 1

Створення метричної системи мір є великим досягненням людства. Побудована за десятковим принципом, вона набула великого поширення.

Інші завдання дивись тут...