Інші завдання дивись тут...

РУХ НАЗУСТРІЧ

Швидкість зближення показує, на яку відстань зближуються об'єкти за одиницю часу (за 1 год, за 1 хв тощо).

Тобто відстань, на яку зближуються учасники руху за одиницю часу, називають швидкістю зближення.

Швидкість зближення двох об'єктів при зустрічному русі дорівнює сумі їхніх швидкостей.

Щоб знайти швидкість зближення зустрічного руху об'єктів, можна також всю відстань поділити на час до зустрічі.

Знайшовши швидкість зближення можна визначити швидкість певного об'єкта.

Приклад 1. На знаходження швидкості.

Із Києва до Кременчука вийшов теплохід, одночасно назустріч йому з Кременчука вийшов катер. Через 5 год вони зустрілися. Теплохід рухався зі швидкістю З0 км/год. З якою швидкістю рухався катер, якщо відстань між річковими вокзалами цих міст дорівнює 270 км?

Схематичний рисунок.

З0 км/год —>                            t = 5 год    <— х км/год

       |————————————————∆————————|

     Київ                S = 270 км                    Кременчук

План розв’язування

1 спосіб.

1) Яку відстань пройшов до зустрічі теплохід за 5 год?

2) Яку відстань пройшов до зустрічі катер за 5 год?

3) 3 якою швидкістю рухався катер?

2 спосіб.

1) Швидкість зближення теплохода і катера?

2) 3 якою швидкістю рухався катер?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 30 • 5 = 150 (км) — відстань пройшов до зустрічі теплохід за 5 год.

2) 270 — 150 = 120 (км) — відстань пройшов до зустрічі катер за 5 год.

3) 120 : 5 = (100 + 20) : 5 = 24 (км/год) — швидкість катера.

2 спосіб.

1) 270 : 5 = (250 + 20) : 5 = 54 (км/год) — швидкість зближення.

2) 54 — 30 = 24 (км/год) — швидкість катера.

Відповідь: катер рухався зі швидкістю 24 км/год.

 

Щоб знайти відстань руху об'єктів, можна також знайти суму відстаней кожного об’єкта.  

Щоб знайти відстань руху об'єктів, потрібно швидкість зближення помножити на час до зустрічі.

Щоб знайти відстань руху об'єктів, можна відстань за одиницю часу (що є швидкістю зближення) на час до зустрічі. 

Приклад 2. На знаходження відстані. 

Із Києва до Кременчука вийшов теплохід, одночасно назустріч йому з Кременчука вийшов катер. Теплохід рухався зі швидкістю З0 км/год, а катер — зі швидкістю 24 км/год. Через 5 год вони зустрілися. Визначте відстань між річковими вокзалами цих міст.

Схематичний рисунок.

З0 км/год —>                            t = 5 год      <— 24 км/год

       |———————————————∆——————————|

     Київ                S — ? км                               Кременчук

План розв’язування

1 спосіб.

1) Яку відстань пройшов до зустрічі теплохід за 5 год?

2) Яку відстань пройшов до зустрічі катер за 5 год?

3) Яка відстань між річковими вокзалами?

2 спосіб.

1) Швидкість зближення теплохода і катера?

2) Яка відстань між річковими вокзалами?

3 спосіб.

1) На яку відстань зближувалися один до одного теплохід та катер за 1 год?

2) Яка відстань між річковими вокзалами?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 30 • 5 = 150 (км) — відстань пройшов до зустрічі теплохід за 5 год.

2) 24 • 5 = 120 (км) — відстань пройшов до зустрічі катер за 5 год.

3) 150 + 120 = 270 (км) — відстань між річковими вокзалами.

2 спосіб.

1) 30 + 24 = 54 (км/год) — швидкість зближення.

2) 54 • 5 = 270 (км) — відстань між річковими вокзалами.

3 спосіб.

1) 30 + 24 = 54 (км) — відстань зближення між теплоходом та катером за 1 год.

2) 54 • 5 = 270 (км) — відстань між річковими вокзалами.

Відповідь: відстань між річковими вокзалами 270 км.

 

Щоб знайти час руху об'єктів до зустрічі, потрібно всю відстань поді­лити на швидкість зближення об'єктів.

Щоб знайти час руху об'єктів до зустрічі, можна загальну відстань поділити на загальну відстань за одиницю часу (що є швидкістю зближення).  

Приклад 3. На знаходження часу.

Із Києва до Кременчука вийшов теплохід, одночасно назустріч йому з Кременчука вийшов катер. Теплохід рухався зі швидкістю З0 км/год, а катер — зі швидкістю 24 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо відстань між річковими вокзалами цих міст дорівнює 270 км?

Схематичний рисунок.

З0 км/год —>                             t = ? год    <— 24 км/год

       |————————————————∆————————|

     Київ                S = 270 км                      Кременчук

План розв’язування

1 спосіб.

1) Швидкість зближення теплохода і катера?

2) Час зустрічі теплохода і катера?

2 спосіб.

1) На яку відстань зближувалися теплохід та катер за 1 год?

2) Час зустрічі теплохода і катера?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 30 + 24 = 54 (км/год) — швидкість зближення.

2) 270 : 54 = 270 : (9 • 6 ) = 270 : 9 : 6 = 5 (год) — час до зустрічі.

2 спосіб.

1) 30 + 24 = 54 (км) — відстань зближення між теплоходом та катером за 1 год.

2) 270 : 54 = 5 (год) — час до зустрічі.

Відповідь: вони зустрінуться через 5 год.

Інші завдання дивись тут...