Інші правила дивись тут...

Числові вирази — це математичні записи за допомогою чисел, арифметичних дій, дужок: 

5 + 6        (54 – 14) : 10          5 • 4 – 10

Якщо в числових виразах виконати зазначені дії, то отримаємо значення виразів і рівності: 

5 + 6 = 11          (54 – 14) : 10 = 4       5 • 4 – 10 = 10

 

Читаємо числові вирази:

5 + 2    «5 плюс 2», «до п’яти додати 2», «сума чисел 5 і 2», «5 збільшити на 2»

5 – 2     «5 мінус 2», «від п’яти відняти 2», «різниця чисел 5 і 2», «5 зменшити на 2»

5 • 2     «5 помножити на 2», «добуток чисел 5 і 2», «5 збільшити у 2 рази», «по 5 узяти 2 рази», «2 рази узяти по 5»

6 : 2     «6 поділити на 2», «добуток чисел 6 і 2», «6 зменшити у 2 рази», «6 уміщує по 2»

 

Вирази зі змінними — це математичні записи за допомогою чисел, букв латинського алфавіту, арифметичних дій, дужок: 

5 + а       (54 – а) : с          а • b – 10

 

Щоб обчислити значення виразу зі змінними, треба замість букв написати їхні значення і виконати дії.

Якщо а = 20, тоді 5 + а = 5 + 20 = 25

Якщо а = 14, с = 10, тоді (54 – а) : с = (54 – 14) : 10 = 40 : 10 = 4

 

Значення виразу зі змінною залежить від значення змінної.

Якщо а = 20, тоді 5 + а = 5 + 20 = 25

Якщо а = 30, тоді 5 + а = 5 + 30 = 35

Якщо а = 40, тоді 5 + а = 5 + 40 = 45

Інші правила дивись тут...