Інші завдання дивись тут...

АТОМИ І ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

АТОМИ (з грец. означає «неподільний») – дуже дрібні частинки, з яких складаються молекули. 

Нині відомо 116  видів атомів, що відрізняються між собою будовою та властивостями. 

Оскільки атоми не можна побачити неозброєним оком, їх моделюють за допомогою різнокольорових кульок.

 

ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ – сукупність атомів одного виду, тобто мають однакову будову, кожний вид атомів має своє позначення - хімічний символ (хімічних елементів стільки, скільки існує видів атомів).

Назва хімічного елемента Хімічний символ Вимова хімічного символа

Гідроген (водень)

Н аш
Оксиген (кисень) О о

Карбон

С це
Нітроген N ен
Силіцій Si силіцій
Ферум Fe ферум
Алюміній Al алюміній

 

Тіла складаються з речовин, речовини складаються молекул, які зберігають властивості речовин, молекули побудовані із однакових або різних атомів

 

 

ПОШИРЕННЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. 

Поширення хімічних елементів у неживій природі:

Найпоширеніші атоми в тілах живої природи – Оксиген, Нітроген, Карбон, Гідроген.

Основний хімічний елемент Сонця – Гідроген.

Інші завдання дивись тут...