Інші завдання дивись тут...

 

Найчастіше атоми сполучаються між собою, утворюючи молекули, наприклад вода, водень, кисень.

Атоми можуть іс­нувати й окремо (їх називають одноатомними молекулами), тому часто кажуть, що речовина складається з атомів або молекул.

Є речовини, які складаються з інших частинок.

 

МОЛЕКУЛА (з латини «найменша маса») — найменша частинка речовини, що здатна іс­нувати самостійно, зберігаючи основні хімічні властивості цієї речовини.

Молекули видно в електронний мікроскоп; вони перебувають у постійному русі; між ними є проміжки: в твердих тілах вони малі, у рідинах більші, у газах найбільші.

 

Атоми здатні  сполучатися між собою і утворювати молекули

До складу молекули можуть входити кілька однакових або різних атомів.

Наприклад, речовини, які складаються з однакових атомів — це водень, кисень, озон. Речовина, яка складається з різних атомів, вода, у якій два атоми Гідрогену і один атом Оксигену утворюють молекулу води, у якій атом Оксигену взаємодіє з кожним із атомів Гідрогену.

Речовини, які можна збудувати лише з трьох ато­мів – Оксигену, Гідрогену і Карбону: вода, вуглекис­лий газ, спирти, лимонна кислота, цукор, жири, крохмаль (головний складник борошна), целюлоза (головний склад­ник паперу), метан (головний складник природного газу), речовини, що входять до складу бензину, чадний газ, столовий оцет і ба­гато-багато інших.

 

Кожна речовина складається з молекул, які за розмі­рами і формою відрізняються від молекул іншої речови­ни.

Молекула

Модель

формула

читаємо

кисень

О2

о-два

озон

О3

о-три

вода

Н2О

аш-два-о

метан

СН4

це-аш-чотири

вуглекислий газ

СО2

це-о-два

водень

Н2

аш-два

 

Тіла складаються з речовин, речовини складаються молекул, які зберігають властивості речовин, молекули побудовані із однакових або різних атомів

Інші завдання дивись тут...