Інші завдання дивись тут...

СОНЦЕ – ЦЕНТР СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ.

СОНЦЕ – найближча до Землі зоря, центр Сонячної системи, постійно обертається навколо своєї осі.

Маса Сонця в 750 разів перевищує масу всіх разом узятих планет, які рухаються навколо нього.

Діаметр Сонця 1 392 000 км, що в 109 разів більший за діаметр Землі, приблизно в 400 разів більший за діаметр Місяця.

Обертається Сонце, як і Земля, навколо своєї осі із заходу на схід (проти годинникової стрілки).

  

Складається з кількох шарів, верхній називають короною, темні ділянки назвали сонячними плямами (рух розжарених газів, тому поверхня Сонця нагадує бурхливе море).

Відстань від Землі до Сонця дорівнює 150 мільйонів кілометрів, тому вона має вигляд невеликого диска. Промінь світла досягає Землі від Сонця за 8 хв.

Жовта зоря Сонце має температуру на поверхні близько 6000 градусів, з наближенням до центру сягає понад 15 мільйонів градусів.

Основні хімічні елементи Сонця - Гелій (від гр. «геліос» –  «сонячний») та Гідроген (явища з воднем на Сонці супроводжуються виділенням світла, тепла та утворенням гелію). 

Сонячна активність – сукупність фізичних змін, що відбуваються на Сонці через кожні 11 років (тоді на Сонці частішими стають вибухи та спалахи, створені надпотужні сонячні промені досягають Землі, що може порушувати радіозв'язок, роботу компасів, погіршувати самопочуття людей).

Плями на Сонці – це рух розжарених газів, тому поверхня Сонця нагадує бурхливе море.

 

ЗНАЧЕННЯ СОНЦЯ,

Значення Сонця в природі:

• природне джерело світла й тепла на Землі;

• нагріває повітря і землю;

• змушує  випаровуватися воду, що приводить до кругообігу води;

• утворення вітру, хмар та опадів;

• підтримання життєдіяльності організмів.

Значення Сонця для життя на Землі:

•  на світлі відбувається фотосинтез рослин;

• виробляється вітамін D в людини;

• при  світлі організми бачать;

• тепло потрібне для забезпечення фізіологічних процесів живих організмів;

• тепло є причиною випаровування в  кругообігу води;

• кругообіг води спричиняє вітер, яким може розноситись рослинне насіння.

 

ЯВИЩА на Землі завдяки Сонцю:

•  поширення світла;

• фотосинтез рослин;

• випаровування в кругообігу води;

• випадіння опадів;

• вітер, блискавки;

• забезпечення фізіологічних процесів.

Інші завдання дивись тут...