Інші завдання дивись тут...

ОРГАНІЗМ, ОЗНАКИ ОРГАНІЗМУ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ.

Біосфера – оболонка, де поширене життя (охоплює частину атмосфери заввишки близько 20 км від поверхні Землі, частину літосфери — твердої оболонки – завглибшки 5 км та всю гідросферу — водну оболонку Землі).

 

Віруси - організми, які не мають клітинної будови, можуть існувати тільки всередині клітин інших організмів, а за їхніми межами гинуть, дуже небезпечні, бо спричинюють багато хвороб рослин, тварин і людини. Вчені виділяють віруси в окрему групу тіл природи.

 

Основні групи організмів (царства): рослини, тварини, гриби, бактерії.

 

ОРГАНІЗМИ – тіла живої природи, які складаються з клітин (рослини, тварини, гриби, бактерії). 

Клітини - найменші частинки, з яких побудовані організми (їх можна розглянути під мікроскопом).

Основними частинами клітин є клітинна мембрана (захищає клітину від зовнішніх впливів) , ядро (керує процесами життєдіяльності та зберігає спадкову інформацію), цитоплазма (відбуваються хімічні реакції).

У 1665 році англійський дослідник Роберт Гук відкрив клітинну будову організмів (дослідник під мікроскопом побачив численні комірки, подібні до бджолиних стільників, на тонкому зрізі кори коркового дерева).

 

За кількістю клітин організми поділяються:

• на одноклітинні (хлорела, хламідомонада, інфузорія-туфелька, амеба, мукор, бактерії);

• багатоклітинні (птахи, звірі, гриби, квіткові рослини, дерева, риби, трави).

 

ОЗНАКИ ОРГАНІЗМІВ (відрізняються від неживої природи):

• мають клітинну будову;

• властивий ріст, розвиток, живлення, дихання, розмноження, подразливість, обмін речовин. 

 

ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ.

РІСТ супроводжується кількісними змінами - поступовим збільшенням розмірів та маси тіла.

Одні організми (рослини, риби) можуть рости необмежено впродовж життя, інші (людина, тварина, бактерія) обмежений проміжок часу.

 

РОЗВИТОК – це якісні зміни в будові організму та його частин в процесі перетворення на дорослу особину. 

 

ОБМІН РЕЧОВИН включає живлення, дихання, виділення. 

ЖИВЛЕННЯ – процес поглинання і засвоєння організмом речовин їжі. 

Необхідні для життя речовини надходять в організм із зовнішнього середовища. Непотрібні речовини (вуглекислий газ, неперетравлені рештки їжі) виводяться з організму в зовнішнє середовище.

Значення живлення - в організм з їжею надходять поживні речовини, де вони розщеплюються на простіші білки, жири, вуглеводи для побудови власного тіла, виділяється енергія, організм росте, рухається.

 

ДИХАННЯ - це процес, під час якого під дією кисню розщеплюються органічні речовини й виділяється енергія на ріст, розвиток, розмноження, утворення білків, жирів і вуглеводів тощо. 

Значення дихання для організмів: вивільненні енергії, яка міститься в органічних речовинах.

Роль кисню: потрібен для розщеплення органічних сполук. 

 

ВИДІЛЕННЯ — це виділення з організму непотрібних або шкідливих речовин, які утворилися чи поступили в процесі обміну.

 

РОЗМНОЖЕННЯ  - здатність організмів відтворювати собі подібних. 

Біологічне значення розмноження: продовження життя з покоління в покоління на планеті, тобто неперервність життя на планеті.

Способи розмноження квіткових рослин: вегетативне (коренями, бульбами, вусами, пагонами, цибулинами, живцями, відсадками) та статеве (насіння).

 

ПОДРАЗЛИВІСТЬ – здатність живого організму реагувати на зміни умов навколишнього середовища (їжак згортається клубочком, якщо до нього доторкнутися, заєць тікає, побачивши наближення хижака, за яскравого світла ми примружуємо очі або прикриваємо їх долонею тощо).

 

Рослини і тварини - живі організми:

• мають клітинну будову;

• вони ростуть (збільшується ріст, маса);

• розвиваються (з маленьких перетворюються на дорослих);

• живляться (для цього одні полюють, інші пасуться);

• дихають (вдихають кисень);

• розмножуються (народжують собі подібне потомство);

• непотрібні речовини виділяють у навколишнє середовище;

• їм властивий обмін речовин і перетворення енергії;

• вони змінюються;

• до їхнього складу входять органічні речовини;

• здатні до руху;

• чутливі, відповідають певною дією на подразник, пристосовуються до умов існування.

Інші завдання дивись тут...