Інші завдання дивись тут...

ТВАРИНИ, ОЗНАКИ ТВАРИН, ЗНАЧЕННЯ ТВАРИН, ГРУПИ ТВАРИН.

Фауна – тваринний світ.

Зоологія – наука, що вивчає тварин.

 

Органи - частина організму певної будови та призначення.

Організм багатоклітинних тварин складається з органів, які мають певне призначення: легені звірів та людей, зябра риб забезпечують дихання; шлунок відповідає за травлення; кінцівки допомагають активно рухатися; органи чуттів (очі, ніс, вуха) – орієнтуватися у зовнішньому середовищі, вони утворюють системи органів. 

 

ОЗНАКИ ТВАРИН.

• Тварини живляться  готовими органічними речовинами, що є у складі інших організмів;

• більшість тварин активно рухаються (стрибає, літає, плаває, бігає, повзає, ходить);

• у навколишньому світі орієнтуються за допомогою органів чуттів, вирізняються складною поведінкою;

• ростуть певний період.

 

Тварини, які ведуть прикріплений спосіб життя:

 

Органи чуття тварин:

• органи слуху (вухо);

• органи нюху (ніс);

• органи зору (очі);

• органи дотику (шкіра);

• органи рівноваги.

 

 

Спільне між рослинами і тваринами: мають клітинну будову, наявний обмін речовин та енергії, властивий ріст, розмноження, живлення, дихання, розмноження, подразливість. 

Відмінність тварин від рослин: 

• тварини живляться  готовими органічними речовинами, що є у складі інших організмів, а рослини в процесі фотосинтезу виробляють органічні речовини;

• більшість тварин активно рухаються, а рослини ведуть прикріплений спосіб життя;

• тварини ростуть обмежений період, а рослини – усе життя;

• у навколишньому світі орієнтуються за допомогою органів чуттів та вирізняються складною поведінкою.

 

ЗНАЧЕННЯ ТВАРИН.

Значення тварин в природі: 

• важлива ланка в ланцюгу живлення;

• багато тварин – запилювачі рослин;

• тварини переносять насіння, сприяючи розселенню рослин;

• тварини переробляють речовини ґрунту, формуючи гумус.

Значення тварин для людини:

• споживає для отримання поживних речовин;

• шкіру використовує у галантереї, взуттєвій промисловості;

• тварини кінь, верблюд – тяглова сила;

•  отрута змій, бджіл використовується для виготовлення ліків;

•  медичні п'явки для лікування;

• акваріумні рибки для заспокоєння;

• собака вважається охоронцем людини;

• на тваринах проводять дослідження в наукових лабораторіях.

 

 

ГРУПИ ТВАРИН.

За кількістю клітин організму:

• одноклітинні (амеба);

• багатоклітинні (птахи, звірі). 

 

 

За способом живлення розрізняють:

• рослиноїдні тварини (заєць, кінь, корова);

• м'ясоїдні, або хижаки (вовк, лев, сова);

• всеїдні тварини (ведмідь, свиня).

 

За можливістю підтримувати сталою температуру тіла розрізняють:

• холоднокровні тварини (температура тіла змінюється зі зміною температури навколишнього середовища: риби, жаби, ящірки);

• теплокровні тварини (постійна температура тіла не залежить від температури зовнішнього середовища: птахи, звірі, людина).

 

За рухливістю розрізняють тварини:

•  малорухливі (ведуть прикріплений спосіб життя: актинія, устриця);

•  активно рухливі (птахи, звірі). 

 

За наявністю внутрішнього скелета багатоклітинні тварини поділяються на:

• безхребетні (черв'яки, комахи, павуки, молюски, раки);

• хребетні (риби, жаби, ящірки, птахи, звірі).

 

За наявністю небезпечних речовин для життя й здоров'я людини і тварин  виділяють отруйних тварин (оси, бджола, павуки каракурти і тарантули, гадюка звичайна, змія, риба морський дракон, медуза коренерот).

Отруйні організми – організми, які містять небезпечні для інших організмів речовини.

Отруйними можуть бути комахи, павуки, скорпіони, змії та інші, проте їхні напади, як правило, трапляються у випадку самозахисту, коли людина порушує їх спокій. Тарантул — найбільший павук в Україні (розміри його тіла досягають 4 см, укус для людини небезпечний, але не смертельний).

Отруйні речовини – речовини, які потрапивши в організм, викликають отруєння.

Отрута потрапляє в організм тварини чи людини під час укусу.

Профілактика від укусів отруйними тваринами: 

• уникати зустрічі з отруйними тваринами;

• при зустрічі не дражнити і не намагатися впіймати цих тварин.

 

 

За господарським значенням для людини розрізняють:

• свійських тварин, яких людина приручила і розводить для своїх найрізноманітніших потреб: отримання продуктів харчування, одягу тощо  (корови, свині, кролі, коти, собаки, акваріумні рибки, кури);

• диких тварин, життя яких повністю залежить від навколишнього середовища (зайці, вовки, кабани, косулі, акули, соколи). 

 

ТВАРИНИ УКРАЇНИ.

 

Інші завдання дивись тут...