Інші завдання дивись тут...

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ -  негативні зміни, що настають у природі під впливом різних чинників (забруднення води, повітря, ґрунту, зменшення різноманітності організмів).

Екологічна катастрофа – стан природи, за якого вона стає непридатною для життя.

 

ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

промислові підприємства
транспорт
побутове сміття
гербіциди на полях
нафтові розливи у водоймах
лісові та торф'яні пожежі
стихійні явища (вулкани, повені, землетрус, цунамі тощо)
техногенні катастрофи (аварія на атомній електростанції, хімічному заводі тощо)

 

Забруднення навколишнього середовища.

Спалюючи величезну кількість нафтопродуктів, газу і вугілля, ТЕС і ТЕЦ постійно забруднюють довкілля викидами шкідливих газів і золи.

Заводи з виробництва металів і багатьох інших речовин та матеріалів забруднюють повітря, водойми і ґрунт небезпечними та токсичними для живої природи речовинами.

Понад 200 видів шкідливих речовин потрапляють у навколишнє середовище з викидами автомобільного транспорту.

На горіння пального витрачаються величезні об'єми кисню.

Повітряний і водний транспорт також забруднюють повітря.

Вогонь пожеж на торфовищах, лісових і степових пожеж знищує все живе на своєму шляху, у довкілля надходить величезна кількість попелу, сажі, шкідливих газів.

Загрозу становлять порушення у зберіганні палива і мастил, при їх виливах потерпають поверхневі і підземні води.

Ґрунт забруднюється від неправильного зберігання чи надмірного використання  добрив та засобів боротьби зі шкідниками і бур'янами. 

Джерелами забруднення є промислові і побутові відходи, особливо багато їх накопичується у великих містах.

Найбільшу небезпеку становлять забруднення, спричинені техногенними катастрофами (аварія на атомній електростанції, хімічному заводі тощо).

 

НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (природа не має кордонів, тому забруднене повітря, вода з одної території переміщається на іншу).

• погіршення здоров'я людей; 

• глобальне потепління в подальшому може призвести до загибелі організмів;

• кислотні дощі;

• озонові дірки пропускають сонячну радіацію;

• збільшення кількості непридатної для пиття води;

• вимирання певних видів рослин і тварин (приблизно за 300 років на Землі безповоротно зникли сотні видів рослин і тварин);

• збільшення земель із пустельним ландшафтом (Чорнобильська катастрофа завдала шкоди природі багатьох країн, досі негативно впливає на довкілля);

• погіршення якості питної води;

• зменшення площ ґрунтів через масштабні забудови;

• зменшення площі лісових насаджень через вирубку, зменшення площі амазонських лісів;

•  знищення ґрунтів через видобуток корисних копалин;

• збіднення ґрунтів через внесення надмірної кількості мінеральних добрив та речовин, призначених для знищення бур'янів і шкідливих комах тощо;

• зсуви ґрунту через надмірне видобування корисних копалин;

• тумани-смоги над великими промисловими містами.

 

СПОЖИВАЦЬКЕ СТАВЛЕННЯ до природи веде до:

• зникнення видів організмів; 

• порушення зв'язків у екосистемах; 

• зміна вигляду  земної поверхні; 

• настання голоду; 

• збільшення територій, непридатних для проживання; 

• погіршення здоров'я людей.

 

 

ОХОРОНА ПРИРОДИ - здійснення заходів, спрямованих на збереження,

відтворення, раціональне використання природних багатств. 

 

Охороняти природу - означає створювати сприятливі умови для існування живих істот і запобігати їхньому знищенню, не вилучати з природи більше, ніж може відновитися природним шляхом.

Природу людина змушена охороняти від самої себе, а точніше, від негативних впливів своєї діяльності на неї.

 

ЗАХОДИ ВИРІШЕННЯ екологічних проблем:

• приймаються закони щодо збереження природи від забруднень унаслідок господарської діяльності людини («Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря» та інші);

• визначено допустиму кількість окремих шкідливих речовин у воді та повітрі, що можуть потрапити в довкілля з різних підприємств; 

• спеціальні державні установи стежать за вмістом шкідливих речовин, працівники беруть проби ґрунту, води і повітря, досліджують їхній склад; 

• на підприємствах впроваджується безвідходне виробництво (наприклад, відходи доменного шлаку металургійного заводу може служити сировиною для виробництва будівельних матеріалів під назвою «шлакоблоки»);

• на підприємствах, що забруднюють навколишнє середовище, встановлюють очисні фільтри для повітря і води, проводять додаткове очищення викидів;

• стічні води не зливають у навколишнє середовище, а використовують кілька разів;

• на двигуни автомобілів встановлюють спеціальні пристрої, що не дають шкідливим речовинам потрапити в повітря чи на земну поверхню;

• будуються підприємства по переробці побутового сміття, з якого виготовляють продукти переробки - різні будівельні, пакувальні матеріали тощо;

• конструктори створюють нові покоління двигунів, що менше забруднюють повітря;

• будують і використовують сонячні батареї та вітрові електростанції;

• використання біопалива (горючі гази та рідини, одержані на спеціальних заводах зі стебел рослин, при згоранні не утворюються шкідливі для організмів речовини);

• екологічні питання піднімаються на міжнародному рівні.

 

Охорона природи — міжнародна справа:

• у 1948 році створена Міжнародна спілка охорони природи (МСОП);

• організація Грінпіс (перекладається як «Зелений світ»), товариства  охорони природи;

• Всесвітня організація здоров'я (ВОЗ);

• Всесвітня метеорологічна організація (ВМО);

• Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ);

• Продовольча і сільськогосподарська організації;

• ЮНЕСКО;

• впроваджуються програми ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП)

• засновані всесвітні фонди охорони природи;

• підписані та діють міжнародні угоди щодо захисту природи спільними зусиллями;

• створюють природоохоронні території;

• у 1966 р. було видано Міжнародну Червону книгу з різнокольоровими сторінками, окремі держави теж видають Червоні книги для тварин, рослин, грибів, яким загрожує зникнення на території цих держав.

 

Охорона природи в нашій державі:

• видано укази про охорону повітря, води, ґрунту від забруднення;

• спеціальні державні органи беруть проби води, повітря, ґрунту;

• діють екологічні організації;

• створені природоохоронні території та заклади;

• видана Червона книга України;

• запроваджені штрафні санкції за знищення довкілля;

• вздовж транспортних шляхів висаджують тополі, каштани, липи (вони якнайкраще вбирають викидні гази автомобілів); поблизу підприємств хімічної промисловості – осики та ясени.

 

Пам'ятка «Правила поведінки у природі».

- Не виривай, не ламай гілля, не зривай квітки дикорослих рослин.

- Під час екскурсій у природу ходи вже прокладеними стежками й не затоптуй рослини.

- Насаджуй дерева.

- Економно витрачай папір і воду.

- Не сміти в навколишньому середовищі.

- Підгодовуй взимку птахів.

- Не лови рибу в період нересту.

Інші завдання дивись тут...