Сімейний фінансовий план (міні-реферат)

1. Поняття сімейного фінансового плану

Сімейний фінансовий план – це індивідуально складений план дій для сім’ї, щоб досягнути певні бажані цілі. Ними можуть бути покупка квартири, машини, отримання освіти, дороге лікування, закордонний відпочинок, достойна старість  тощо. Такий план включає використання фінансових, інвестиційних, пенсійних, кредитних, страхових та інших ресурсів.

 

2. Терміни фінансового планування сім'ї

Фінансове планування може розроблятися на різні терміни: місяць, від місяця до  року,  понад рік, до терміну досягнення цілі, до моменту виходу на пенсію тощо.

 

3. Послідовність сімейного фінансового планування

У сімейному плануванні доцільна певна послідовність:

1) складання плану;

2) дотримання запланованих показників;

3) вчасне корегування показників при зміні зовнішніх чи внутрішніх факторів.

 

4. Вигляд фінансового плану сім'ї

Фінансовий план сім'ї рекомендують складати у вигляді таблиці зі стовпцями: порядковий номер, стаття, планові значення. Кількість рядків відповідатиме загальній кількості статей доходів і статей витрат.

Статті доходів (+) та статті витрат (—)

Сума, грн.

1

Дохід (заробітна плата, пенсія, кредит тощо)

+ сума доходу

2

Резерв

— 20% суми доходу

3

Комунальні послуги

— сума1

4

Продукти

— сума2

5

Одяг

— сума3

6

Медичні витрати

— сума4

7

Кредитні %

— сума5

8

Транспортні витрати

— сума6

9

Особисті витрати

— сума7

10

Господарчі витрати

— сума8

11

Несподівані витрати

— 5% суми доходу

Зрозуміло, що план має бути складений у такий спосіб, щоби підсумовані доходи перевищували підсумовані витрати. А їхня різниця має відповідати фінансовому еквіваленту запланованої цілі.

 

5. Коригування сімейного фінансового плану

На складений фінансовий план значною мірою впливають різні зміни зовнішніх та внутрішніх  факторів життя.   

До зовнішніх факторів відносять впливи, які стосуються багатьох громадян. До коректування плану спонукають законодавчі зміни оподаткування, інвестицій, кредитування, страхування тощо, також рівень інфляції.

До внутрішніх факторів відносяться ті, які змінюються у житті конкретної людини, сім’ї в цілому. 

Для дохідної частини плану ними можуть бути втрата місця праці, вихід на пенсію, одноразові допомоги, отримання спадщини, великий виграш в лотерею тощо.

Витратної частини будуть стосуватися лікування раптової хвороби, перехід на навчання з оплатної форми на державну, економія в комунальних послугах, відмова собі у дечому тощо.

Успішне виконання фінансового плану сім'ї залежить не тільки від точності прогнозів при його складанні, а також від оперативного реагування на зміни зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на його розрахунок.