РАНОК

Сміється поле, річка, ліс,

Сміються гілочки беріз,

Птахи сміються і луги,

Сміються квіти навкруги.

 

Ставок, що цілу ніч мовчав, —

І той сміятися почав:

Лататтям легко лопотить

І каченяток веселить.

 

Я миттю скочив до вікна,

Поглянув, що за дивина.

Аж бачу у віконце —

Надворі сходить сонце!

       (Анатолій Костецький)

Тема: поетичне змалювання ранку.

Головна думка: «Надворі сходить сонце!»

Мета: захоплення красою природи.

 

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Вид лірики: пейзажна.

 

Художні засоби

Персоніфікація: сміється поле, річка, ліс; сміються гілочки; птахи сміються і луги; сміються квіти; ставок мовчав, сміятися почав; каченяток веселить; сходить сонце.

Пестливі слова: гілочки.

Повтори (анафора): «Сміються…»

Риторичний оклик: «Аж бачу у віконце — надворі сходить сонце!».

Протиставлення: «…цілу ніч мовчав, — і той сміятися почав…».

Звуконаслідування: «лататтям…лопотить».

Перелічення: «поле, річка, ліс».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: тристопний ямб.

Аж

ба

чу

у

ві

кон

це

На

дво

рі

схо

дить

сон

це

/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U

 

Римування: суміжне (ААББ)

Рими: ліс – беріз, луги – навкруги, мовчав – почав, лопотить – веселить, вікна – дивина, віконце – сонце.

 

У вірші образно описаний ранок. Саме в цю пору починається новий день, прокидаються люди, нічний спокій і тишина переходять у денний рух і гамір. Чути сміх – це приємно усім: і тому, хто сміється, і тому, хто його чує. Для ліричного героя усе довкілля сміється, радіє, бо сходить сонце.