ВІРНИЙ ДРУГ

Є у братика Іванка

вірний друг — шкільний дзвінок.

Зійде сонце спозаранку —

він дзвенить, немов струмок.

 

Вже пора, мовляв, до школи –

дзень-дзелень та дзінь-дзілінь!

Ще ніколи, ще ніколи

не запізнювався він.

 

І тому, коли, буває,

брат загається1 на мить,

на порозі він стрічає і

докірливо дзвенить.

 

А перерва лиш наспіє —

озивається дзвінок,

дзеленчить, немов радіє,

що закінчився урок.

 

1. Загаятися — затриматися, забаритися, припізнитися.

 

Тема: розповідь про шкільний дзвінок – вірного друга Іванка.

Головна думка: «ще ніколи, ще ніколи не запізнювався він».

Мета: заклик дружити зі шкільним дзвінком (не спізнюватися на уроки).

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «вірний друг», «докірливо дзвенить».

Уособлення: «зійде сонце», «дзвінок …на порозі … стрічає, озивається…».

Метафора: «вірний друг — шкільний дзвінок».

Порівняння: «дзвенить, немов струмок», «дзеленчить, немов радіє».

Інверсія: «Ще ніколи, ще ніколи не запізнювався він».

Повтори: «ще ніколи, ще ніколи», «дзень-дзелень та дзінь-дзілінь».

Риторичні оклики: «Вже пора, мовляв, до школи – дзень-дзелень та дзінь-дзілінь!»

Звуконаслідування: «дзень-дзелень, дзінь-дзілінь»

 

Кількість строф: чотири.

Вид строфи: чотиривірш (катрен)

Віршовий розмір: чотиристопний хорей

вже

по

ра

мов

ляв

до

шко

ли

дзень

дзе-

лень

та

дзінь

дзі

лінь

 

ще

ні

ко

ли

ще

ні

ко

ли

не

за

пі

зню

вав

ся

він

 

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_

 

Римування: перехресне (АБАБ)

Рими: Іванка – спозаранку, дзвінок – струмок, школи – ніколи, дзілінь – він, буває – стрічає, мить – дзвенить, наспіє – радіє, дзвінок – урок.

 

Дитячий віршик про важливу роль шкільного дзвінка в житті учня. Заголовок вірша відповідає його темі.

У першій строфі читач дізнається про вірного друга Іванка – шкільний дзвінок. У наступних двох строфах йдеться про те, що хлопчик ніколи не спізнювався на урок. Дзвінок вірний Іванкові, бо допомагає вчасно прийти до школи, а хлопчик вірний дзвінкові, бо не спізнюється, щоб не підводити свого друга. В останній строфі йдеться про те, що після чергового уроку, дзвінок нагадує хлопчикові про відпочинок. 

Важливо дружити зі шкільним дзвінком, щоб встигати вчасно на навчання, але й відпочинком не нехтувати. Дзвінок стане вірним другом кожного учня, хто хоче добре вчитися.