ЧОГО Я ВЧУСЯ?

Вдома вчить мене матуся,

в школі вчить мене учитель,

і сама я пильно вчуся

рідним словом говорити.

 

Вчусь не тільки говорити,

а й читати і писати,

щоби здивувались діти,

щоб раділи мама й тато.

 

Щоб пішла між люди слава,

щоб сказали: «От, дитинка!

Пильна, мудра і ласкава

ця маленька українка!»

 

Тема: розповідь про маленьку українку.

Головна думка: «От, дитинка! Пильна, мудра і ласкава ця маленька українка!»

Мета: заклик до дітей наполегливо вивчати рідну мову.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «рідним словом», «пильна, мудра і ласкава».

Метафора: «пішла між люди слава».

Риторичний оклик: ««От, дитинка!», «Пильна, мудра і ласкава ця маленька українка!».

Повтори (анафора): «Щоби…», «Щоб…».

Перелічення: «Пильна, мудра і ласкава».

Пестливі слова: «матуся», «дитинка», «маленька».

Інверсія: «Вдома вчить мене матуся», «Щоб пішла між люди слава».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: чотиристопний хорей.

щоб

пі

шла

між

лю

ди

сла

ва

щоб

ска

за

ли

от

ди

тин

ка

пиль

на

му

дра

і

ла

ска

ва

ця

ма

лень

ка

У

кра

їн

ка

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/

 

Римування: перехресне (АБАБ)

Рими: матуся – вчуся, говорити – писати – діти, слава – ласкава, дитинка – українка.