ОСІННІ КЛЕНИ

Стоять осінні клени

у барвах золотих

і дивляться на мене,

а я дивлюсь на них.

 

Ось листячко упало…

Нагнувсь я до листка:

він жовтий і трипалий1

мов лапка гусака.

1.Трипалий — який має три пальці.

 

Тема: розповідь про осінній листок зеленокорого клена.

Головна думка: «він жовтий і трипалий мов лапка гусака».

Мета: розказати як виглядає листя зеленокорого клена восени, уславлення  різноманітності  природи.  

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «осінні клени», «барвах золотих», «жовтий і трипалий».

Уособлення: «стоять … клени… дивляться на мене».

Метафора: «клени у барвах».

Порівняння: «він жовтий і трипалий мов лапка гусака».

Пестливі слова: «листячко».

Інверсія: «стоять осінні клени у барвах золотих»

 

Кількість строф: дві.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: тристопний ямб.

сто

ять

о

сі

нні

кле

ни

у

бар

вах

зо

ло

тих

 

і

див

ля

ться

на

ме

не

а

я

див

люсь

на

них

 

/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/

 

Римування: перехресне (АБАБ)

Рими: клени – мене, золотих – них, упало – трипалий, листка – гусака.

 

Короткий віршик про жовтий трипалий листок клена. У зеленокорого клена велике трилопатеве листя, влітку темно-зеленого кольору, а восени – золотисто-жовтого.  

У першій строфі ліричний герой задивився на незвичайні клени восени.

У другій строфі він піднімає листочок, який злетів з дерева. Він жовтого кольору і «трипалий, мов лапка гусака». 

 

Настрій: радісний, мрійливий.