ШКІЛЬНИЙ ДЗВІНОК

В путь зібрались журавлі-веселики,

попливли тумани від ріки.

Осінь заглядає у портфелики,

у новенькі ранці й рюкзаки.

 

Яблучно-горіховими зливами

стукотить в садах осіння рань.

А дзвіночок срібними мотивами

радо кличе у Країну Знань!

 

Тема: поетична розповідь про шкільний дзвінок першого вересня.

Головна думка: «А дзвіночок срібними мотивами радо кличе у Країну Знань!».

Мета: щиро запросити школярів у Країну Знань.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «осіння рань», «новенькі ранці», «срібними мотивами».

Уособлення: «попливли тумани», «осінь заглядає», «стукотить рань», «дзвіночок кличе».

Метафора: «яблучно-горіховими зливами», «Країну Знань!», «журавлі-веселики».

Перелічення: «заглядає у портфелики, у новенькі ранці й рюкзаки».

Інверсія: «яблучно-горіховими зливами стукотить в садах осіння рань».

Зменшуваний суфікс: «портфелики», «дзвіночок».

Риторичний оклик: «А дзвіночок срібними мотивами радо кличе у Країну Знань!».

 

Кількість строф: дві.

Вид строфи: чотиривірш.

Віршовий розмір: п’ятистопний хорей.

В путь

зі

бра

лись

жу

рав

лі

ве

се

ли

ки

по

плив

ли

ту

ма

ни

від

рі

ки

 

 

о

сінь

за

гля

да

є

у

пор

тфе

ли

ки

у

но

вень

кі

ран

ці

й рю

кза

ки

 

 

/_U/_U/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_U/_

 

Римування: перехресне (АБАБ)

Рими: веселики – портфелики , ріки – рюкзаки, зливами – мотивами, рань – знань.

 

Ознаки осені у вірші

«в путь зібрались журавлі»

птахи летять у вирій

«попливли тумани»

ранкові тумани

«Осінь заглядає у портфелики»

діти готуються до школи

«Яблучно-горіховими зливами

стукотить в садах»

збирають врожай яблук, горіхів

«радо кличе у Країну Знань»

1 вересня – День знань – початок навчального року

Для першокласників свято Першого дзвоника – зазвичай незвичайне і зворушливе. Саме від цього дня кожен з них матиме однокласників, з ними дружно мандруватимуть Країною Знань.