Є У КОЖНОГО ТАЛАНТ

Хтось завжди у чомусь кращий:

швидший хтось, чи більш відважний.

Хтось сильніший, розумніший,

справедливіший, добріший!

 

Хтось зліпити може птаха,

хтось найкращий в боротьбі.

В когось здібності до шахів,

хтось футбол обрав собі.

Хтось на сцені гарно грає,

хтось комп'ютер добре знає,

хтось малює, хтось танцює,

вишиває чи співає.

 

Хтось писатиме романи,

а хтось буде — музикант!

Треба тільки вчитись гарно

й розвивати свій талант!

Тема: поетична розповідь про різні таланти, якими наділена людина.

Головна думка: «Треба тільки вчитись гарно й розвивати свій талант!».

Мета: заклик розвивати свої таланти.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «гарно грає», «добре знає».

Перелічення: «Хтось сильніший, розумніший, справедливіший, добріший».

Анафора (єдинопочаток): «Хтось…»

Риторичні оклики: «Хтось сильніший, розумніший, справедливіший, добріший!», «Хтось писатиме романи, а хтось буде — музикант!», «Треба тільки вчитись гарно й розвивати свій талант!».

 

Кількість строф: чотири.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: чотиристопний хорей.

хтось

на

сце

ні

гар

но

гра

є

хтось

ком

п’ю

тер

до

бре

зна

є

хтось

ма

лю

є

хтось

тан

цю

є

ви

ши

ва

є

чи

спі

ва

є

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/

 

Рими: розумніший – добріший, боротьбі – собі, грає – знає – танцює – співає.

 

Короткий віршик про таланти, якими від народження наділені діти. Велике значення має розпізнавання таланту для вибору професійного шляху в майбутньому.

Професія

Талант

бігун

«швидший хтось»

воїн, пожежник

«більш відважний»

спортсмен

«хтось сильніший»

вчений

«розумніший»

учитель, вихователь, юрист

«справедливіший»

волонтер, соціальний працівник, лікар

«добріший»

конструктор, архітектор, скульптор

«зліпити може птаха»

борець

«найкращий в боротьбі»

шахіст

«здібності до шахів»

футболіст

«футбол обрав собі»

актор, артист

«на сцені гарно грає»

програміст, інженер

«комп'ютер добре знає»

художник, модельєр, маляр

«малює»

танцюрист

«танцює»

декоратор

«вишиває»

співак

«співає»

письменник

«писатиме романи»

музикант

«буде — музикант»

Талантом треба дорожити і розвивати, докладаючи знання, працю і зусилля.

 

Тала́нт — дар, здібність, уміння людини робити щось із особливою майстерністю.