ПРО КНИЖКУ

Дбайливо тонесеньку книжку гортаю,

рядок за рядочком уважно читаю.

Багато про що я довідаюсь з книжки:

про лева, жирафа, ведмедя та мишку.

 

Про гори круті та бурхливії ріки,

про джунглі густі та пустелі великі.

Про синіх китів, про акул і дельфінів,

про хижих косаток і добрих пінгвінів.

 

Про північ, про південь читаю невпинно,

про ближні країни й далекі країни.

Гортаю, гортаю сторінки, мов диво,

весь світ в собі книжка вмістила дбайливо.

 

Тема: поетична розповідь про дитячу енциклопедію.

Головна думка: «весь світ в собі книжка вмістила дбайливо».

Мета: заклик читати природничі книжки, бо в них дивосвіт для людини.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «дбайливо гортаю», «уважно читаю», «гори круті», «бурхливії ріки», «джунглі густі», «синіх китів», «добрих пінгвінів».

Метафора: «світ в собі книжка вмістила».

Порівняння: «мов диво».

Антитеза (протиставлення): «про ближні країни й далекі країни», «Про північ, про південь», «хижих косаток і добрих пінгвінів».

Пестливі слова: «тонесеньку».

Повтори: «рядок за рядочком», «Гортаю, гортаю».

Анафора (єдинопочаток): «Про…»

Перелічення: «про лева, жирафа, ведмедя та мишку».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: чотиристопний амфібрахій.

про

го

ри

кру

ті

та

бур

хли

ві

ї

рі

ки

про

джун

глі

гу

сті

та

пу

сте

лі

ве

ли

кі

про

си

ніх

ки

тів

про

а

кул

і

дель

фі

нів

про

хи

жих

ко

са

ток

і

до

брих

пін

гві

нів

/U_U/U_U/U_U/U_U/

/U_U/U_U/U_U/U_U/

/U_U/U_U/U_U/U_U/

/U_U/U_U/U_U/U_U/

 

Римування: суміжне (ААББ).

Рими: гортаю – читаю, ріки – великі, дельфінів – пінгвінів, диво – дбайливо.

 

Цікавий віршик про дитячу енциклопедію.

Навіть, якщо така книжка «тонесенька», вона може розповісти читачу відомості на різні теми: наземних тварин, місцевість, водних тварин, сторони світу, країни тощо.

В останньому реченні читаємо, що «весь світ в собі книжка вмістила дбайливо», бо енциклопедія – чудова книжка, яка збагатить читача різними цікавинками.