МИ ЗНОВУ СТРІЛИСЯ У ШКОЛІ

Ми знову стрілися у школі!

Привіт, наш дружний третій клас!

Як добре всім нам в ріднім колі,

хоч літо так любило нас!

 

І ми любили щедре літо:

воно із нами мандрувало,

водило нас по всьому світу

та щирих друзів дарувало.

 

А ще — це літо вміло гратись,

на морі і в ставі купатись,

книжки захоплено читати

і сонцем всіх нас зігрівати!

 

Тема: поетична розповідь про зустріч третьокласників Першого вересня у школі та прощання з літом – часом для відпочинку.

Головна думка: «Як добре всім нам в ріднім колі, хоч літо так любило нас!».

Мета: заклик до третьокласників завзято вчитися, щоб потім знову гарно відпочити.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «ріднім колі», «щедре літо», «щирих друзів».

Уособлення: «літо… з нами мандрувало, водило нас…, друзів дарувало», «літо вміло гратись… купатись… читати… зіргівати»

Риторичне звертання: «Привіт, наш дружний третій клас!».

Риторичні оклики: «Ми знову стрілися у школі!», «Як добре всім нам в ріднім колі, хоч літо так любило нас!», «…сонцем всіх нас зігрівати!».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: чотиристопний ямб.

а

ще

це

лі

то

вмі

ло

гра

тись

на

мо

рі

і

в ста

ві

ку

па

тись

книж

ки

за

хо

пле

но

чи

та

ти

і

сон

цем

всіх

нас

зі

грі

ва

ти

/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/U

 

Вірш про гармонійне поєднання навчання і відпочинку.

У першій строфі йдеться про зустріч третьокласників після літніх канікул.

У двох наступних строфах згадується літо, під час якого учні набираються сил, здоров’я, вражень – це дивовижні мандрівки, нові знайомства, цікаві ігри, купання у водоймах, захоплюючі книжки, одним словом чудовий відпочинок. Тому не варто сумувати за літом, а треба гарно вчитися і можна помріяти про те, як провести наступні літні канікули.