НЕПОСПІХОМ, НАСПІВУЮЧИ БАХА

Непоспіхом, наспівуючи Баха1,

кудись чимчикувала черепаха.

А десь по справах біг сусідський кіт,

мугикаючи супермодний хіт.

 

А їм назустріч рухалась гадюка —

вона повзла й насвистувала Глюка2.

А у навушник — не попсу, не джаз

народну пісню слухав дикобраз.

 

Я теж кудись ішов, хоч не співав —

я слухав тишу і розкошував.

Хоч не в усіх однакові смаки,

я з усіма дружив би залюбки. А ти?

 

1. Йоганн Себастьян Бах — німецький композитор.

2. Кристоф Глюк — австрійський композитор.

 

Тема: поетична розповідь про музичні вподобання.

Головна думка: «Хоч не в усіх однакові смаки, я з усіма дружив би залюбки».

Мета: заклик з розумінням ставитися до смаків один одного, не бути байдужим до музики.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «супермодний хіт», «народну пісню».

Персоніфікація: «наспівуючи… чимчикувала черепаха», «по справах біг …кіт, мугикаючи», «гадюка … насвистувала», «пісню слухав дикобраз».

Оксиморон: «слухав тишу».

Риторичне запитання: «А ти?»

Анафора (єдинопочаток): «А…», «Я …».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: п’ятистопний ямб.

я

теж

ку

дись

і

шов

хоч

не

спі

вав

я

слу

хав

ти

шу

і

роз

ко

шу

вав

хоч

не

в у

сіх

о

дна

ко

ві

сма

ки

я

з у

сі

ма

дру

жив

би

за

люб

ки

/U_/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U_/U_/

 

Римування: суміжне (ААББ).

Рими: Баха – черепаха, кіт – хіт, гадюка – Глюка, джаз – дикобраз, співав – розкошував, смаки – залюбки.

 

Дотепний віршик про порозуміння.  

У перших строфах ми дізнаємося про різні музичні вподобання персонажів – класика для черепахи, попса для кота, джаз для гадюки, народна пісня для дикобраза. Ліричний герой не такий співучий, як інші, проте він не тільки не залишається байдужим до музики, а з розумінням ставиться до смаків інших.

Висновок: сприймати людей такими, як вони є, зберігати свою індивідуальність. Усі мають різні смаки, однак – це не привід, щоб не спілкуватися.