НАД КОЛИСКОЮ

Спи, мій малесенький, спи, мій синок...

Я розкажу тобі безліч казок!

Нащо ж ти віченьки знову розкрив?!

Спи, моя пташко, то вітер завив.

 

Стогне і виє уже він давно,

б'ється і стукає в наше вікно...

Геть, розбишако, в далекі степи!..

Спи, моя ластівко, солодко спи!

 

Ось уже й вітер зовсім занімів...

Мабуть, заснуть під намет полетів...

Холодно зараз в лісах і лугах, —

все потонуло в глибоких снігах.

Бігають зайчики, мерзнуть, тремтять,

затишок хочуть собі відшукать.

Ось вони вгледіли, — кущик стоїть, —

годі! Давно вже лисичка там спить.

 

Кинулись знову кудись на грядки, —

ой, там ночують сьогодні вовки.

Краще ви в поле біжіть, за лісок...

Знайдете там ви соломки стіжок, —

 

глибше забийтесь, зарийтесь в снопки,

щоб не знайшли вас голодні вовки...

Спи ж, мій малесенький, годі гулять...

Зайчики білі давно уже сплять.

Тема: колискова для сина.

Головна думка: «Спи, мій малесенький, спи, мій синок... Я розкажу тобі безліч казок!»

Мета: уславлення батьківської любові до дітей за допомогою колискових пісень, які мають благотворний вплив на немовлят.

 

Художні засоби

Епітети: «далекі степи», «солодко спи», «глибоких снігах», «голодні вовки», «зайчики білі».

Уособлення: «вітер завив, стогне і виє, б’ється і стукає, … зовсім занімів, заснуть під намет полетів»,

Метафора: «все потонуло в … снігах», «солодко спи». 

Перелічення: «Бігають зайчики, мерзнуть, тремтять».

Риторичний оклик: «Геть, розбишако, в далекі степи!», «Ось вони вгледіли, — кущик стоїть, — годі!».

Риторичне запитання: «Нащо ж ти віченьки знову розкрив?!».

Повтори: «Спи, мій».

Пестливі слова: «малесенький», «віченьки», «кущик», «зайчики», «лисичка», «лісок», «соломки», «стіжок», «снопки».

Інверсія: «Бігають зайчики, мерзнуть, тремтять», «ой, там ночують сьогодні вовки».

Звертання: «мій малесенький», «мій синок», «моя пташко», «розбишако», «моя ластівко».

 

Кількість строф: шість.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: тристопний дактиль.

спи

мій

ма

ле

сень

кий

спи

мій

си

нок

Я

роз

ка

жу

то

бі

бе

зліч

ка

зок

на

що

ж ти

ві

чень

ки

зно

ву

роз

крив

спи

мо

я

пта

шко

то

ві

тер

за

вив

/_UU/_UU/_UU/_

/_UU/_UU/_UU/_

/_UU/_UU/_UU/_

/_UU/_UU/_UU/_

 

Римування: суміжне (ААББ).

Рими: синок – казок, розкрив – завив, давно – вікно, степи – спи, занімів – полетів, лугах – снігах, тремтять – відшукать, стоїть – спить, грядки – вовки, лісок – стіжок, снопки – вовки, гулять – сплять.

 

Колискові пісні призначалися до того, щоб присипляти немовлят, тому найчастіше це монолог  ліричної героїні-матері. У ньому багато пестливих слів, звертань.

У перших трьох строфах для матері немовля є і пташкою, і ластівкою, а сила слова колискової пісні настільки сильна, що вона здатна заспокоїти, і навіть, прогнати вітер, оберігаючи дитячий сон.

А в наступних рядках починається казка, що сіє добро в дитячих сердечках. Казка про беззахисних зайчиків, які хочуть віднайти затишок. І материнська турбота вона для всіх, ба навіть зайчикам підкаже, де залишений людьми для них стіжок.

 

Яку роль відіграє колискова у житті дитини  

Колискові пісні