ВЕСНЯНІ КВІТИ

Весна-чарівниця,

неначе цариця,

наказ свій послала,

щоб краса вставала.

 

І проліски, й травка,

зелена муравка,

і кульбаба рясна,

й фіалочка ясна —

всі квіти весняні,

веселі, кохані,

з-під листя виходять,

голівки підводять

од сну зимового

до сонця ясного!

 

Ті квіти дрібненькі,

мов дітки маленькі,

розбіглись у гаю:

я їх позбираю

в пучечок докупки —

для мами-голубки!

 

Тема: поетичний монолог про весняні квіти, що наче дарунки для мами.

Головна думка: «я їх позбираю в пучечок докупки — для мами-голубки!».

Мета: квіти для землі, як діти для мами.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «зелена муравка», «кульбаба рясна», «фіалочка ясна», «квіти веселі, кохані», «сну зимового», «сонця ясного».

Уособлення: «весна наказ послала», «квіти … виходять, голівки підводять», «краса вставала»,  «квітки …  розбіглись у гаю».

Порівняння: «весна-чарівниця неначе цариця», «квіти дрібненькі, мов дітки маленькі», «мами-голубки». 

Перелічення: «проліски, й травка, зелена муравка, і кульбаба рясна, й фіалочка ясна», «квіти весняні, веселі, кохані».

Пестливі слова: «травка», «муравка», «фіалочка», «голівки», «дрібненькі», «маленькі», «пучечок».

Риторичні оклики: «… од сну зимового до сонця ясного!», «…в пучечок докупки — для мами-голубки!».

 

Кількість строф: три.

Віршовий розмір: двостопний амфібрахій.

ве

сна

ча

рів

ни

ця

не

на

че

ца

ри

ця

на

каз

свій

по

сла

ла

щоб

кра

са

вста

ва

ла

/U_U/U_U/

/U_U/U_U/

/U_U/U_U/

/U_U/U_U/

 

Римування: суміжне (ААББ).

Рими: чарівниця – цариця, послала – вставала, травка – муравка, рясна – ясна, весняні – кохані, виходять – підводять, зимового – ясного, дрібненькі – маленькі, гаю – позбираю, докупки – голубки.

 

Дитячий віршик про весняні квіти.

У першій строфі читаємо, що весна-чарівниця вступила у права весняними перетвореннями.

Зі зимового сну до ясного сонця піднімають голівки першоцвіти – проліски, кульбаби, фіалки – про це йдеться в наступній строфі.

У третій строфі лірична героїня порівнює ніжні первоцвіти з маленькими дітьми, яких треба оберігати. Для неї квіти для землі, як найкращі дарунки для матері.

 

Квіти – очі природи