ВІРШИК ДЛЯ МАМИ

Мамо, добре, що ти є, —

ніжне сонечко моє!

Від твоєї теплоти

так і хочеться рости...

 

Найгарнішу, найдобрішу,

я люблю тебе найбільше!

І коли дорослим стану,

теж любить не перестану!

 

Бо ріднішої, ніж ти,

в цілім світі не знайти!

Добре, мамо, що ти є, —

тепле сонечко моє!

 

Тема: поетичний монолог про матір, свою любов до найріднішої людини.

Головна думка: «Мамо, добре, що ти є, — ніжне сонечко моє!».

Мета: синівська подяка дорогим матусям, заклик любити своїх матерів.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «ніжне сонечко».

Метафора: «…мамо, що ти є, — тепле сонечко моє!», «в цілім світі не знайти».

Пестливі слова: «сонечко».

Риторичні оклики: «Найгарнішу, найдобрішу, я люблю тебе найбільше!», «І коли дорослим стану, теж любить не перестану!», «Бо ріднішої, ніж ти, в цілім світі не знайти!».

Звертання: «мамо,…».

Перелічення: «Найгарнішу, найдобрішу».

Епіфора: «…, що ти є, … сонечко моє!».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: тристопний хорей.

бо

рі

дні

шо

ї

ніж

ти

в ці

лім

сві

ті

не

знай

ти

до

бре

ма

мо

що

ти

є

те

пле

со

не

чко

мо

є

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_

 

Римування: суміжне (ААББ)

Рими: є – моє, теплоти – рости, найдобрішу – найбільше, стану – перестану, ти – знайти.

 

Автор звертається до матері зі словами любові та шани.

Називає дорогу людину пестливим словом сонечком.

Свою ніжність передає багатьма прикметниками найвищого ступеня порівняння:  найгарнішу, найдобрішу, найбільше.

Риторичні оклики підкреслюють особливе ставлення до дорогої людини, надають чуттєвості, піднесеності.

 

Моя мама – найкраща