РОЗПЛЕЛА БЕРЕЗА КОСИ

Розплела береза коси

На веснянім вітерці,

Опустила ніжку босу

В тиху воду у ріці,

 

Мов зібралася до мене

Вбрід на берег перейти,

Де схилились дужі клени

На причалені плоти,

 

Де гучна моя сопілка

Будить синю далину...

Йди, берізко, йди, тут мілко,

Я ще й руку простягну!

 

Тема: поетичне звертання до берізки навесні.

Головна думка: «Я ще й руку простягну!».

Мета: замилування пробудженням природи навесні.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Вид лірики: пейзажна.

 

Художні засоби

Епітети: «на веснянім вітерці», «тиху воду», «дужі клени», «гучна сопілка», «синю далину».

Уособлення (метафора): «розплела береза коси,… опустила ніжку босу», «схилились дужі клени», «сопілка будить».

Риторичне звертання: «Йди, берізко, йди, тут мілко, я ще й руку простягну!».

Пестливі слова: «вітерці», «ніжку».

Порівняння: «мов зібралася до мене вбрід на берег перейти».

Інверсія: «Розплела береза коси», «Опустила ніжку босу».

Повтор (тавтологія): «Йди, берізко, йди».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: чотиристопний хорей.

де

гу

чна

мо

я

со

піл

ка

бу

дить

си

ню

да

ли

ну

 

йди

бе

різ

ко

йди

тут

міл

ко

я

ще

й ру

ку

про

стя

гну

 

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_

 

Римування: перехресне (АБАБ)

Точні рими: вітерці – ріці, мене – клени, далину – простягну.

 

Радісний вірш про пробудження природи навесні.

Тоді береза розплітає коси, наповнюється соком.

Дужі клени розправляють свою крону.

Довкілля наповнюється звуками.

Усі радіють весні!