БАБУСИНІ РУКИ

Я з бабусею своєю

дружу давно-давно.

І ми,— скажу вам, — з нею

в усьому заодно.

 

Така моя бабуся —

найкраща у житті.

А руки ж у бабусі —

ну просто золоті!

 

Вони що хочеш вміють,

скрізь роблять чудеса:

то місять щось, то миють,

подивишся — краса!

Так товсто мажуть пінку.

Так щедро сиплють мак.

Працюють без спочинку,

а пестять ніжно так.

 

І в хаті, і надворі

пороблять все як слід.

То чистять щось в коморі,

то варять нам обід.

 

Як смеркне — тіні дивні

сплітають на стіні:

казки такі чарівні

розказують мені.

Тема: поетична розповідь про золоті бабусині руки.

Головна думка: «руки ж у бабусі — ну просто золоті!»

Мета: уславлення бабусиної працьовитості та любові до онуків.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «щедро сиплють», «пестять ніжно», «тіні дивні», «казки чарівні».

Уособлення: «руки … вміють, роблять чудеса,…місять, миють, … мажуть, .. сиплють, … працюють, … пестять, … чистять, варять», «тіні… сплітають»

Метафора: «руки просто золоті».

Риторичний оклик: «А руки ж у бабусі — ну просто золоті!», «…подивишся — краса!».

Повтори (тавтологія): «давним-давно».

Повтори (анафора): «Так …», «то …».

Антитеза (протиставлення): «І в хаті, і надворі», «працюють без спочинку».

 

Кількість строф: шість.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: тристопний ямб.

во

ни

що

хо

чеш

вмі

ють

скрізь

ро

блять

чу

де

са

 

то

мі

сять

щось

то

ми

ють

по

ди

ви

шся

кра

са

 

/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/

 

Римування: перехресне (АБАБ)

Точні рими: своєю – нею, давно – заодно, житті – золоті, вміють – миють, чудеса – краса, пінку спочинку, мак – так, надворі – коморі, слід – обід, дивні – чарівні, стіні – мені.

 

Слова, які доводять, що автор любить і поважає свою бабусю:

«найкраща у житті», «з бабусею своєю дружу давно-давно», «з нею в усьому заодно», «руки ж у бабусі — ну просто золоті».  

 

Віршик про бабусині золоті руки.

Золотими називаємо руки працьовитої людини. А в бабусі вони саме такі, бо «що хочеш вміють», «скрізь роблять чудеса», і навіть їхні «тіні розказують казки».

 

Ким працює (працювала) твоя бабуся чи дідусь

Розповідь про «золоті» руки

Моя мама – найкраща