НАДІЙШЛА ВЕСНА

Надійшла весна прекрасна,

многоцвітна, тепла, ясна,

наче дівчина в вінку.

Зацвіли луги, діброви,

повно гомону, розмови

і пісень в чагарнику.

 

Тема: поетична розповідь про весну.

Головна думка: «Надійшла весна прекрасна».

Мета: уславлення гармонії у природі, з приходом весни пробуджується природа.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Вид лірики: пейзажна.

 

Художні засоби

Епітети: «весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна».

Уособлення: «надійшла весна».

Метафора: «пісень в чагарнику» (спів птахів).

Порівняння: «наче дівчина».

Інверсія: «Надійшла весна прекрасна», «Зацвіли луги, діброви».

Перелічення: «повно гомону, розмови і пісень».

Авторський неологізм: «многоцвітна».

 

Кількість строф: одна.

Вид строфи: шестивірш.

Віршовий розмір: чотиристопний хорей.

за

цві

ли

лу

ги

ді

бро

ви

пов

но

го

мо

ну

роз

мо

ви

і

пі

сень

в ча

гар

ни

ку

 

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/

 

Римування: тернарне (ААБВВБ)

Рими: прекрасна – ясна, діброви – розмови, вінку – чагарнику.

 

Короткий віршик про прихід весни, проте він може багато розказати читачеві про цю чудову пору року. 

Барвисту, різнокольорову, квітучу весну автор порівнює з дівчиною у вінку.

У лугах і лісах цвітуть квіткові килимки, співають птахи, прокидаються звірі, життя вирує.

Звукові образи: гомін, розмови, пісні.