КВІТЕНЬ

Місяць квітень йшов з базару,

ніс дарунок для весни:

кошик гарних, різнобарвних

квітів ніжно-запашних.

 

Ось підходить він до лісу, —

путь нелегка навесні. —

Кошик з квітами повісив,

сам спочити сів на пні.

 

А в цей час вітрець повіяв,

геть всі квіти розтрусив.

Місяць скрикнув: —

Лиходію, що ж оце ти наробив!

Ой, гультяю і ледащо!

Шкоду робиш ти завжди,

порозносив квіти кращі

у гаї, луки, сади…

 

Вітерець травицю топче: —

Квіти ці не пропадуть,

не журися, любий хлопче,

всюди хай вони цвітуть.

 

І з тих пір, коли все квітне,

журавлі в наш край пливуть,

того хлопця люди квітнем,

квітнем місяцем зовуть!

Тема: поетична розповідь про фантастичну зустріч з квітнем.

Головна думка: «того хлопця люди квітнем, квітнем місяцем зовуть».

Мета: розказати, чому люди назвали місяць квітнем.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Реальне

Фантастичне

У кошику гарні квіти, їх можна купити на базарі.

Місяць квітень – хлопець, який несе квіти в кошику.

Вітер розтрусив квіти з кошика.

Журавлі – перелітні птахи, у квітні  прилітають з вирію.

Вітер гне трави.

Квітень з вітром розмовляють.

Вітерець травицю топче.

Художні засоби

Епітети: «гарних, різнобарвних квітів ніжно-запашних», «путь нелегка».

Уособлення: «місяць йшов з базару, ніс … кошик, … підходить, … кошик повісив, … спочити сів, … скрикнув», «вітерець травицю топче».

Метафора: «дарунок для весни», «журавлі в наш край пливуть».

Риторичне звертання: «любий хлопче».

Риторичний оклик: «Ой, гультяю і ледащо!», «…Лиходію, що ж оце ти наробив!».

Перелічування: «у гаї, луки, сади».

 

Кількість строф: шість.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: чотиристопний хорей.

і

з тих

пір

ко

ли

все

кві

тне

жу

рав

лі

в наш

край

пли

вуть

 

то

го

хло

пця

лю

ди

кві

тнем

кві

тнем

мі

ся

цем

зо

вуть

 

/_U/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/_

 

Римування: перехресне (АБАБ)

Точні рими: навесні – пні, завжди – сади, топче – хлопче, пропадуть – цвітуть, пливуть – зовуть.

 

Цікавий вірш про місяць квітень.

Фантастична історія про те, чому другий весняний місяць так називається.

Одного разу він купив на базарі дарунок для весни – різнобарвні запашні квіти, а вітерець порозносив їх у гаї, луки, сади… І з тих пір назва квітня тісно пов’язалася з квітами. 

У реальному житті у квітні місяці повертаються із вирію журавлі. Барвляться цвітом і гаї, і луки, і сади.

 

Чому місяць квітень має таку назву