ЗОЛОТА ОСІНЬ

В парках і садочках,

на доріжки й трави,

падають листочки

буро-золотаві.

Де не глянь, навколо

килим кольористий,

віти напівголі

й небо синє-чисте.

Метушні немає,

тиша й прохолода —

осінь золотая

тихо-ніжно ходить.

Тема: поетична розповідь про прихід осені.

Головна думка: «осінь золотая тихо-ніжно ходить».

Мета: замилування красою осені.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Вид лірики: пейзажна.

 

Художні засоби

Епітети: «листочки буро-золотаві», «небо синє-чисте», «осінь золотая», «тихо-ніжно ходить».

Уособлення: «осінь ходить».

Метафора: «віти напівголі».

Метонімія: «навколо килим кольористий».

Інверсія: «падають листочки буро-золотаві».

Пестливі слова: «садочках», «доріжки».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: тристопний хорей.

де

не

глянь

нав

ко

ло

ки

лим

ко

льо

ри

стий

ві

ти

на

пів

го

лі

й не

бо

си

нє

чи

сте

/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/

 

Кольори: бурий, золотий, різнобарвний, синій.

 

Римування: перехресне (АБАБ)

 

Барвистий вірш про прихід золотої осені.

За її слідом листочки буро-золотаві падають, щоб утворити кольористі килими. Хоч небо ще чисте, проте вчувається осіння прохолода, коли тихо-ніжно приходить золота осінь.