БЕРЕЗОВИЙ ЛИСТОЧОК

Іще не сніг і навіть ще не іній,

ще чути в полі голос череди1.

Здригнувся заєць — ліс такий осінній,

куди не ступиш, все щось шарудить!

Чи, може, це спинається2 грибочок?

Чи, може, це скрадається хижак?

То пролетить березовий листочок,

то пробіжить невидимий їжак…

1. Череда — стадо корів, що пасеться у полі.

2. Спинається — тягнеться угору, підростає.

 

Тема: поетична розповідь про полохливого зайчика восени.

Головна думка: «здригнувся заєць — ліс такий осінній, куди не ступиш, все щось шарудить!».

Мета:  восени шарудить пожовкле листя.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Вид лірики: пейзажна.

 

Художні засоби

Епітети: «ліс осінній», «невидимий їжак».

Уособлення: «спинається грибочок», «пролетить … листочок».

Анафора (єдинопочаток): «Чи, може, це…».

Риторичне запитання: «Чи, може, це спинається грибочок?», «Чи, може, це скрадається хижак?».

Інверсія: «ще чути в полі голос череди», «Здригнувся заєць — ліс такий осінній», «То пролетить березовий листочок», то пробіжить невидимий їжак».

Зменшувані суфікси: «грибочок», «листочок».

 

Кількість строф: дві.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: п’ятистопний ямб.

і

ще

не

сніг

і

на

віть

ще

не

і

ній

ще

чу

ти

в по

лі

го

лос

че

ре

ди

 

здри

гнув

ся

за

єць

ліс

та

кий

о

сі

нній

ку

ди

не

сту

пиш

все

щось

ша

ру

дить

 

/U_/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/U_/

 

Римування: перехресне (АБАБ)

Точні рими: іній – осінній, грибочок – листочок, хижак – їжак.

 

Вірш про те, як почувається зайчик у другу половину осені.

У таку пору під ногами шарудить опале листя. І полохливий зайчик здригається і тривожиться від таких осінніх звуків. Він окутаний таємницею загадок осені – «це спинається грибочок… чи… скрадається хижак». І політ березового листочка чи шарудіння їжачка заставляє тваринку задуматися про те, що незабаром прийде зима.