КУЛЬБАБКИ

На леваду1 я пішла б,

ціла купа там кульбаб —

ніби сонечка малі

посідали на землі.

Я нарвала б тих квіток,

та сплела б собі вінок,

щоб і я була в вінку,

наче квітка на лужку.

Тільки вранці квіти всі

умиваються в росі,

росяна травичка —

змокнуть черевички!

1. Левада — присадибна ділянка.

 

Тема: поетична розповідь про кульбабки.

Головна думка: «ніби сонечка малі посідали на землі».

Мета: захоплення золотою красою квіток кульбаби.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Рік написання: 1940.

Вид лірики: пейзажна.

 

Художні засоби

Епітети:

Уособлення: «кульбаби … посідали», «квіти … умиваються».

Порівняння: «ніби сонечка малі», «наче квітка на лужку».

Паралелізм: «росяна травичка — змокнуть черевички».

Зменшувані суфікси: «сонечка», «травичка», «черевички».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: тристопний хорей.

тіль

ки

вран

ці

кві

ти

всі

у

ми

ва

ю

ться

в ро

сі

ро

ся

на

тра

ви

чка

 

змок

нуть

че

ре

ви

чки

 

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/

 

Римування: суміжне (ААББ)

Рими: пішла б – кульбаб, малі – землі, квіток – вінок, вінку – лужку, всі – росі, травичка – черевички.

 

Цікавий вірш про те, як зберегти квіти на планеті.

Ліричній героїні дуже подобаються кульбаби, що ростуть на леваді, адже га надують маленькі сонечка.

Їй хотілося би нарвати кульбаб, щоб заплести у квітковий вінок. І бути такою ж гарною, як квітка.

Проте вона не піде зривати квіти, бо розуміє, що вони зів’януть. І щоб не нищити природу, у неї є цікава причина – змокнуть черевички у вранішній росі.