БАБА-КУЛЬБАБА

Баба-кульбаба вміє літати.

Може із вітром птаху догнати.

 

Любить промінчики вранці лічити.

Знає як з пуху перину зробити.

 

Баба-кульбаба біленька, м’якенька.

Хоча невеличка, дуже гарненька!

 

Тема: поетична розповідь про переквітлу кульбабу.

Головна думка: «Баба-кульбаба біленька, м’якенька. Хоча невеличка, дуже гарненька!».

Мета: кульбаба розповсюджується насінням-парашутами.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Вид лірики: пейзажна.

 

Художні засоби

Епітети: «баба-кульбаба біленька, м’якенька».

Уособлення: «Баба-кульбаба вміє літати, … може догнати, любить … лічити».

Метафора: «Знає як з пуху перину зробити».

Повтори (анафора): «баба-кульбаба».

Риторичний оклик: «Хоча невеличка, дуже гарненька!».

Пестливі слова: «промінчики», «біленька», «м’якенька», «невеличка», «гарненька».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: двовірш.

Віршовий розмір:  тристопний дактиль

лю

бить

про

мін

чи

ки

вран

ці

лі

чи

ти

зна

є

як

з пу

ху

пе

ри

ну

зро

би

ти

/_UU/_UU/_UU/_U

/_UU/_UU/_UU/_U

 

Римування: суміжне (АА)

Рими: літати – догнати, лічити – зробити, м’якенька – гарненька.

 

Веселий віршик про кульбабу.

Коли кульбаба відцвіте жовтим цвітом, тоді на парашутиках літає її насіння над землею. І направду кульбаба вміє літати?

Її парашутики легенькі і пухнасті, тому рослина, напевно, знає як з пуху перину зробити.

А сама біленька кругленька кульбаба – і м’якенька, і гарненька!

 

Винаходи підказала природа 

Розповідь про відпочинок в парку за малюнком