ЩО ПОЧИНАЄТЬСЯ З МАЛОГО?

З дрібної зернинки росте буйний колос.

Шумлять, наче море, безмежні лани.

У скрипки струна, мов тонісінький волос,

а як вона грає — ти тільки торкни.

 

Із бруньки весною — і листячко, й квіти,

і плід соковитий на вашім столі.

Із жолудя — дуб, що пустив пишні віти,

стоїть, ніби витязь, на рідній землі.

 

Росте з немовляточка геній великий,

з малої іскринки — великий вогонь.

І десь з ручаїв починаються ріки.

Журавлик летить з материнських долонь.

 

Тема: поетичний роздум про вічний зв'язок після народження малого з великим. 

Головна думка: «журавлик летить з материнських долонь».

Мета: усе починається з малого, тому живи, розвивайся, рости великим.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Вид лірики: філософська.

 

Художні засоби

Епітети: «пишні віти», «рідній землі»,

Порівняння: «наче море, безмежні лани», «струна, мов тонісінький волос», «ніби витязь»

Перелічення: «і листячко, й квіти, і плід».

Антитеза (протиставлення): «з дрібної зернинки росте буйний колос», «з малої іскринки — великий вогонь».

Інверсія: «З дрібної зернинки росте буйний колос», «Шумлять, наче море, безмежні лани».

Зменшувані суфікси: «зернинки», «тонісінький», «немовляточка», «іскринки», «журавлик».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш.

Віршовий розмір: чотиристопний амфібрахій.

із

брунь

ки

ве

сно

ю

і

ли

стя

чко

й кві

ти

і

плід

со

ко

ви

тий

на

ва

шім

сто

лі

 

із

жо

лу

дя

дуб

що

пу

стив

пи

шні

кві

ти

сто

їть

ні

би

ви

тязь

на

рі

дній

зем

лі

 

/U_U/U_U/U_U/U_U/

/U_U/U_U/U_U/U_

/U_U/U_U/U_U/U_U/

/U_U/U_U/U_U/U_

 

Римування: перехресне (АБАБ)

Рими: колос – волос, лани – торкни, квіти – віти, столі – землі, великий – ріки, вогонь – долонь.

 

Доповнили вірш, навівши власні приклади у природі

Із краплі у небі поллється надсильна

грози життєдайна вода голуба.

Спочатку народиться ніжна сніжинка —

зі снігом прийде і зима снігова.    

 

І писанка котиться не перекотиться,

а потім підніме пташине крило.

З клітини малої природне утвориться –

все те, що у світі навколо живе.