ЩОБ ЗАВЖДИ БУВ СВІТ ПРЕКРАСНИМ

Як створити гарний настрій,

аби він усіх зігрів,

щоб завжди був світ прекрасним

і ніколи не сірів?

Щоб троянди всюди квітли,

і ніхто не воював,

щоб росли щасливі діти

у щасливих тат і мам!

Щоб завжди був світ прекрасним

і ніколи не сірів, —

ти навчись бажати щастя

всім-усім, кого зустрів!

Тема: лірична порада, як створити гарний настрій, щоб завжди був світ прекрасний.

Головна думка: «ти навчись бажати щастя всім-усім, кого зустрів!».

Мета: заклик бути доброзичливими.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «гарний настрій», «світ прекрасним», «щасливі діти».

Метафора: «настрій … зігрів», «світ … не сірів».

Повтори: «всім-усім», «щасливі діти у щасливих тат і мам».

Анафора (єдинопочаток): «щоб …».

Рефрен: «щоб завжди був світ прекрасним і ніколи не сірів».

Інверсія: «щоб завжди був світ прекрасним».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: чотиристопний хорей.

як

ство

ри

ти

гар

ний

на

стрій

а

би

він

у

сіх

зі

грів

 

щоб

зав

жди

був

світ

пре

кра

сний

і

ні

ко

ли

не

сі

рів

 

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_

 

Точні рими: зігрів – сірів, сірів – зустрів.

 

Вірш – ліричний монолог до людей бути доброзичливими, небайдужими один до одного.

Тоді у людей буде гарний настрій, вони будуть щасливими очима дивитися на прекрасний світ.

Гармонія у природі впливає на настрій людини. І навзаєм – у щасливих людей і світ прекрасний.