У ЛІСОЧКУ

У ранковому лісочку

примічаю я усе:

он метелик вигнув крила,

он цвіте ромашка біла,

он бджола медок несе;

он стриба по гілці прудко

дивна пташка-жовтогрудка

і виспівує пісень.

 

Розтуливши сині очки,

лісові дзвенять дзвіночки:

— Добрий ранок! Добрий день!

Дзень-дзелень! Дзень-дзелень! 

 

Тема: поетична розповідь про лісок уранці.

Головна думка: «Добрий ранок! Добрий день!».

Мета: замилування красою лісу вранці.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Вид лірики: пейзажна.

 

Художні засоби

Епітети: «ромашка біла», «дивна пташка-жовтогрудка», «соні очка».

Метафора: «бджола медок несе», «розтуливши сині очки, лісові дзвенять дзвіночки».

Анафора (єдинопочаток): «он…».

Риторичні оклики: «Добрий ранок! Добрий день! Дзень-дзелень! Дзень-дзелень!»

Зменшуваний суфікс: «лісочку», «очки».

Інверсія: «он цвіте ромашка біла», «он стриба по гілці прудко дивна пташка-жовтогрудка».

 

Віршовий розмір: чотиристопний хорей.

у

ран

ко

во

му

лі

со

чку

при

мі

ча

ю

я

у

се

 

он

ме

те

лик

ви

гнув

кри

ла

он

цві

те

ро

ма

шка

бі

ла

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/

 

Точні рими: усе – несе, крила – біла, очки – дзвіночки, день – дзелень.

Звуконаслідування: «Дзень-дзелень».