ПОВЧАННЯ

— Яка ж бо ти дурна!

Яка ти бідна, квола!

То в квітах ніжишся,

То замерзаєш гола,

То гнешся від дощів,

То сохнеш без води,

А потім роздаєш

Важкі свої плоди.

 

Пора вже стать давно

Розумною, сусідко! —

Стовп Яблуню повчав,

Поскрипуючи гидко.

 

Тема: повчання стовпа для Яблуні.

Мораль (головна думка):

«Пора вже стать давно

Розумною, сусідко! —

Стовп  Яблуню повчав,

поскрипуючи гидко».

Мета: перед тим, як повчати когось, спершу подивися на себе.

Рід літератури: лірика.

Жанр: байка.

 

Головний персонаж: стовп.

Негативний персонаж: стовп – неприязний, зухвалий, пихатий, самовпевнений, не бачить своїх недоліків.

 

Байка засуджує зверхність, пихатість, відсутність самокритики.

Байка вчить бути справедливим, а не ображати інших, сприймати іншими такими, як вони є.

 

Кількість строф: дві.

Віршовий розмір: тристопний ямб.

я

ка

ж бо

ти

дур

на

 

я

ка

ти

бі

дна

кво

ла

то

в кві

тах

ні

жи

шся

 

то

за

мер

за

єш

го

ла

/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U

 

Точні рими: квола – гола, води – плоди, сусідко – гидко.

 

Повчальна байка про повчання відповідає на питання, яким воно не повинно бути. 

Стовп не зважає на своє гидке поскрипування, а тим часом прискіпується до Яблуні. Перш, ніж критикувати іншого, слід придивитися до своїх недоліків.