ЛІС І ЛИС

Лісом гуляє лагідний Лис,

нюхає квітку, зітхає...

Лис надивився на сонячний ліс —

мріє і вірші складає.

 

В Лиса блокнот — із блискучих листків,

бура кора — палітурки,

ліс йому звуки чудні наскрипів

з дятлом у парі: «Тук-туки!».

 

Ходить бурмоче... Присів на пеньок.

Пише, розчулений лісом...

Добре йому від хороших думок.

Лісові ж хороше — з Лисом.

                 (Коломієць В.)

Тема: поетична розповідь про лагідного Лиса, котрого ліс надихнув до творчості.

Головна думка: «Добре йому від хороших думок. Лісові ж хороше — з Лисом».

Мета: закликати до творчості, бо вона творить добро.

 

Художні засоби

Епітети: сонячний ліс, блискучих листків, звуки чудні, хороших думок.

Персоніфікація: лагідний Лис, Лис гуляє, нюхає квітку, зітхає,  мріє і вірші складає, бурмоче, присів на пеньок, пише, розчулений лісом.

Метафора: «ліс звуки наскрипів», «лісові ж хороше».

Звуконаслідування: «Тук-туки».

Звукопис: наскрипів.

Перелічення: «ходить бурмоче, присів…»

 

Кількість строф: три

Римування: суміжне (АВАВ)

Віршовий розмір: тристопний дактиль

хо

дить

бур

мо

че

при

сів

на

пе

ньок

пи

ше

ро

зчу

ле

ний

лі

сом

 

 

до

бре

йо

му

від

хо

ро

ших

ду

мок

лі

со

ві

ж хо

ро

ше

з Ли

сом

 

 

/_UU/_UU/_UU/_

/_UU/_UU/_U

/_UU/_UU/_UU/_

/_UU/_UU/_U

 

Про що міг написати вірша Лис?  

Лис міг написати вірша про свою прогулянку лісом; створити колаж віршів про лісові квіти; звуки, які можна почути в лісі; створити віршовані загадки про квіти або птахів. Природа надихає митців, а вони розкривають її таємниці читачу.