МИ З ВАМИ В ЦЬОМУ СВІТІ НЕ САМІ

Ми з вами в цьому світі не самі —

живуть тут звірі, птахи і комахи.

Одним повітрям дихаємо ми

і разом ходим під небесним дахом.

 

Хтось ходить по землі, літає хтось,

та в кожного своя чудова мова.

Коли у дружбі жити навчимось,

то буде в світі дивно і казково.

                        (Кирян Н.)                   

Тема: поетичний заклик до землян берегти природу.

Головна думка: «коли у дружбі жити навчимось, то буде в світі дивно і казково».

Мета: нагадати людям, що вони в цьому світі не самі.

 

Художні засоби

Епітети: чудова мова.

Метафора: «ходим під небесним дахом», «буде в світі дивно і казково».

Перелічення: «звірі, птахи і комахи».

Повтори: «хтось ходить,… літає хтось»

 

Кількість строф: дві

Вид строфи: чотиривірш (катрен)

Віршовий розмір: п’ятистопний ямб

ми

з ва

ми

в цьо

му

сві

ті

не

са

мі

 

жи

вуть

тут

зві

рі

пта

хи

і

ко

ма

хи

U_/U_/U_/U_/U_/

U_/U_/U_/U_/U_/U

 

Римування: перехресне (АБАБ)

Рими: самі – ми, комахи – дахом, хтось – навчимось, мова – казково.