КОГО БЕРУТЬ У КОСМОНАВТИ

Скажу вам, космонавтом

не кожен зможе бути:

їм Землю ледве видно

і геть-геть-геть не чути.

 

У космосі чужому,

у космосі німому

буває трохи сумно

і хочеться додому.

І хочеться на землю

ступити, й навіть сісти,

і хочеться до мами,

і смачно попоїсти.

 

 

Бо там немає каші

і смажених опеньків,

з харчів там тільки паста

у тюбиках маленьких.

Там іграшок немає

і музика не грає,

хоча ніхто не сварить,

але й не пригортає.

 

Ну як не занудьгуєш?

Ну як тут не заплачеш?

Тим більше, що не чує

 ніхто тебе й не бачить.

Тому-то в космонавти,

для боротьби з нудьгою,

беруть лише веселих —

таких, як ми з тобою!

       (Дерманський С.)

Тема: поетичний монолог про майбутніх космонавтів.

Головна думка: «Тому-то в космонавти… беруть лише веселих».

Мета: заклик з радістю йти по життю.

 

Художні засоби

Епітети: космосі чужому, космосі німому.

Метафора: «боротьби з нудьгою».

Порівняння: «веселих — таких, як ми з тобою».

Повтори (анафора): «У космосі…», «І хочеться …», «Ну як…».

Повтори: «геть-геть-геть».

Риторичні запитання: «Ну як не занудьгуєш?», «Ну як тут не заплачеш?».

 

Кількість строф: чотири

Вид строфи: восьмивірш

Віршовий розмір: тристопний ямб

то

му

то

в ко

смо

нав

ти

для

бо

ро

тьби

з нудь

го

ю

бе

руть

ли

ше

ве

се

лих

та

ких

як

ми

з то

бо

ю

/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U

 

Рими: бути – чути, чужому – німому – додому, сісти – поїсти, немає – грає, сварить – пригортає, нудьгою – тобою

 

Чому не кожен може бути космонавтом:

На думку героїв вірша

Насправді

Космонавтами можуть бути тільки веселі люди. Бо там нема звичних умов життя, рідних людей чи друзів, буває сумно, а оптимізм допоможе подолати неприємності, що не подобаються.

Відповідальна професія вимагає бути здоровим, сильним, відважним, розумним, і, звичайно, оптимістичним