НОВЕНЬКА

Сьогодні в третій клас до нас

прийшла «новенька» в перший раз.

Зайшла, весела й радісна,

і всім сказала: — Здрастуйте!..

 

Що в класі почало-о-ся!

Одразу з місць своїх

посхоплювались хлопці,

мов хто підкинув їх.

 

Спочатку всі ходили

і голосно свистіли,

а потім по хвилини дві

стояли всі на голові,

а потім дехто по рядах

пройшовся пішки — на руках,

а потім кожний з нас робив

усе, що вмів і що не вмів!..

Не звівся із-за парти

лиш наш Юрко, відмінник.

Він кинув нам: — Ну й жарти!

— і встав поволі, чинно

та до «новенької» сказав:

— А що! Сідаймо разом? —

І та — диви, яка! —

погодилась одразу...

 

«Ну що ж! Не дуже й треба!» —

подумав я про себе.

І вирішив — до літа

відмінником зробитись!

(Анатолій Костецький)

Тема: поетична розповідь про зустріч третьокласників з новою ученицею.

Головна думка: «Не хвалися силою, а хвалися вмінням».

Мета: заклик не хвалитися силою, а хвалитися вмінням.

 

Художні засоби

Епітети: встав чинно.

Метафора: «робив усе, що вмів і що не вмів», «відмінником зробитися».

Порівняння: «посхоплювались хлопці, мов хто підкинув їх»

Риторичний оклик: «Ну й жарти!», «А що!», «І та — диви, яка!», «Ну що ж! Не дуже й треба!», «І вирішив — до літа відмінником зробитись!».

Метонімія: прийшла «новенька».

 

Кількість строф: п’ять

Вид строфи: чотиривірш (катрен)

Віршовий розмір: тристопний ямб

ну

що ж

не

ду

же й

тре

ба

по

ду

мав

я

про

се

бе

/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/

Точні рими: своїх – їх, ходили – свистіли, дві – голові, рядах – руках, робив – вмів, парти – жарти

У вірші автор розповідає про подію в школі – третьокласники зустрічають нову ученицю. Жартівливий та повчальний вірш про те, щоб, якщо вже хвалишся, то хвалитися не силою, а своїми вміннями.