В НЕБІ ЖАЙВОРОНКИ В'ЮТЬСЯ

В небі жайворонки в'ються,

заливаються-сміються,

грають, дзвонять цілий день,

і щебечуть, і співають,

і з весною світ вітають

дзвоном радісних пісень.

 

Ось вони на землю впали,

щось шепнули їй, сказали

і розтали знов у млі...

І щоб глянути на диво,

виглядають полохливо

перші проліски з землі.

                 (Ол. Олесь)

Тема: поетична розповідь про жайворонків, які зустрічають весну.

Головна думка: «жайворонки … світ вітають, … виглядають полохливо перші проліски з землі»

Мета: передати своє захоплення від жайворонків та пролісків – вісників весни.

 

Художні засоби

Епітети: радісних пісень, виглядають полохливо.

Персоніфікація: жайворонки заливаються-сміються, грають, дзвонять, співають, шепнули, розтали; проліски виглядають.

Метафора: «в небі жайворонки в’ються», «з весною світ вітають дзвоном пісень», «вони на землю впали».

Перелічення: «впали,… шепнули, сказали і розтали»

 

Кількість строф: дві

Вид строфи: шестивірш (секстина)

Віршовий розмір: чотиристопний хорей

ось

во

ни

на

зем

лю

впа

ли

щось

ше

пну

ли

їй

ска

за

ли

/_U/_U/_U/_U/

_U/_U/_U/_U/

 

Римування: тернарне (ААБВВБ)

Рими: в’ються – сміються, день – пісень, співають – вітають, впали – сказали, млі – землі, диво – полохливо.

 

   Той, хто хоч раз бачив політ жайворонків, умовно може поділити вірш на дві частини. У першій частині читач бачить птаха в небі, де він в’ється, щебече, співає, землю з весною вітає. У другій частині жайворонок стрімко припадає до землі, а потім знову летить до неба, що таке диво зацікавило навіть полохливих пролісків.

  

Як співає жайворонок