ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ

Поле в нашому краї —

наче море безкрає.

Наче море безкрає —

поле в нашому краї.

 

Там гуляли волошки,

натомилися трошки.

Натомилися трошки

синьоокі волошки.

Пов'язали хустинки,

наче неба краплинки.

Наче неба краплинки —

пов'язали хустинки.

 

Зупинилися в житі:

тут ми будемо жити.

Тут ми будемо жити —

та й лишилися в житі. (М. Сингаївський)

Тема: розповідь про волошки у житньому полі.

Головна думка: «поле в нашому краї — наче море безкрає»

Мета: замилування красою житнього поля з волошками.

 

Художні засоби

Епітети: море безкрає, синьоокі волошки.

Персоніфікація: волошки гуляли, натомилися, пов’язали хустинки, зупинилися, будемо жити, лишилися.

Порівняння: «поле …наче море безкрає», «хустинки, наче неба краплинки».

Повтори (анафора): «наче море безкрає», «натомилися трошки», «наче неба краплинки», «тут ми будемо жити», «пов'язали хустинки».

Інверсія: «наче море безкрає», «там гуляли волошки».

 

Кількість строф: чотири

Вид строфи: чотиривірш (катрен)

Віршовий розмір: двостопний анапест

по

ле

в на

шо

му

кра

ї

на

че

мо

ре

без

кра

є

/UU_/UU_/U

/UU_/UU_/U

 

Римування: наскрізне (АААА)

Рими: краї – безкрає – безкрає – краї, волошки – трошки – трошки – волошки, хустинки – краплинки – краплинки – хустинки, житті – жити – жити – житті

 

Завдяки повторам коротенький вірш про красу житнього поля звучить дуже наспівно. І справді хочеться співати, коли найбуденніші речі стають незвичайними. У житньому полі залишились жити синьоокі волошки. Прикрасили його своїм цвітом – блакитними хустинками, немов небесними краплинками.   

Композитор Леонід Попернацький поклав на музику слова вірша, так народилась пісня «Волошкове поле».