ЧУДО ІЗ ЧУДЕС

Чудеса бувають різні, це відомо всім,

і, звичайно ж, їх на світі більше, аніж сім.

 

Чудеса, повір, повсюди — тільки придивись.

Ну скажи, хіба не чудо — птах, що лине в вись?

 

А хіба не диво-дивне — квіточка мала,

що у місті з-під асфальту раптом проросла?

 

Та повір, найбільше, друже, чудо із чудес,

те, що ми живемо в світі, повному чудес!

                               (Ол. Дерманський)

Тема: поетична монолог про світ, повний чудес, та людину у ньому – його найбільше чудо із чудес.

Головна думка: «ми живемо в світі, повному чудес!»

Мета: підкреслити важливу роль людини – як найбільшого чуда із чудес у світі, повному чудес.

 

Художні засоби

Метафора: «ми живемо в світі, повному чудес»

Порівняння: «більше, аніж сім»

Риторичне запитання: «А хіба не диво-дивне — квіточка мала, що у місті з-під асфальту раптом проросла?»

Зменшуваний суфікс: квіточка.

Повтори (анафора): «Чудеса…»

Повтори: «диво-дивне», «чудо із чудес».

Звертання: «друже»

 

Кількість строф: чотири

Вид строфи: двовірш

Віршовий розмір: шестистопний хорей

чу

де

са

по

вір

по

всю

ди

тіль

ки

при

ди

вись

ну

ска

жи

хі

ба

не

чу

до

птах

що

ли

не

в вись

/_U/_U/_U/_U/_U/UU/_

/_U/_U/_U/_U/_U/_U/_

 

Римування: суміжне (АА)

Рими: всім – сім, подивись – ввись, мала – проросла, чудес – чудес.

 

У першій строфі ліричний герой хоче поділитися своїм власним спостереженням, що у світі чудес більше, ніж сім, про що пояснює в наступних строфах.

У другій строфі для нього чудесний політ птаха. Очі бачать, здавалося би очевидні речі, проте зрозуміти їх мало хто зможе.   

У третій строфі для нього чудесний навіть ріст рослин. Довкола багато дивовижних таємниць природи, їх досить важко збагнути звичайній людині. 

У четвертій строфі ліричний герой наголошує, що найбільше чудо із чудес – це людина у світі, повному чудес. Вдумливий читач розуміє, що автор хоче звернути увагу на величезну роль самої людини у природі. І якою буде ця роль у нашому чудесному світі залежить від кожного з нас.