На Лівобережжі та Київщині особливо популярною народною картиною була картина «Козак Мамай». На ній зображений козак-бандурист, що сидить під дубом, поряд вірний кінь та зброя. Козак – втілення ідеалу вільної людини, котра цінує свободу. Дуб – символ могутності, а кінь – волі.

     Композиція більшості картин має таку схему: козак сидить під дубом, що символізував його могутність, «по-турецьки» підібгавши ноги, і грає на кобзі чи бандурі. Поруч із козаком його вірний товариш – кінь, що символізував волю, навколо – речі, з якими козак нерозлучний – шабля, рушниця або пістоль, люлька.

    Часто такі картини підписували, написи були сумні або веселі, з добірним народним гумором.

     В яскравих образах козака-бандуриста знайшов мистецьке втілення ідеал вільної людини, яка понад усе цінує свободу.