Хлопчик був вражений побаченими жайворонками.

  Миколка кинув грудочку землі в сторону житньої ниви, щоб відігнати  чужих гусей. Він сполохав жайворонків, яких бачив уперше. Цього сонячного ранку його кинуті грудочки ніби оживали та вдаряли крильцями по золотих і срібних променях-струнах, наче в казці. 

  Над ним співало жайворонкове небо.

 

-------- 

 

   Жайворонки в небі вразили хлопчика своєю казковістю.

  Грудочками землі Миколка сполохував пташок у житній ниві. Вони  тремтливо злітали високо вгору, аж заспівало небо. Хлопчик почав приглядатися до них. Цього сонячного ранку оживали його чорні грудочки, натягнулися в небі струни-промені, довкола починалась казка…

   Миколка був вражений побаченим.

 

---------

 

   Хлопчика вразили жайворонки, яких він сполохав. Кинута ним грудочка не впала на землю, а піднялася в небо, тріпочучи крильцями. Потім друга, третя і ще декілька теж піднялись у небо. На фоні якравого сонячного світла йому здавалося, що ці чорні грудки вдаряють по золотих і срібних струнах. Миколка був вражений побаченим, наче в казці.