Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника

"Українська мова 5 клас" Єрмоленко С. Я.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2014 РОКУ

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

§ 1 Значення мови в житті людини. Українська мова - державна мова України

 1   2   3   4   5   6   7   8   9  

§ 2 Частини мови. Основні способи їх розпізнавання. 

 10  11  12  13  14  15

§ 3 Іменник. 

 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

§ 4 Прикметник. 

 28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 

§ 5 Числівник. 

 38  39  40  41  42  43  44  45  46  

§ 6 Займенник

 47  48  49  50  51  52  53  54  55
§ 7 Дієслово

 56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66
§ 8 Прислівник

 67  68  69  70  71  72  73  74  75  76
§ 9 Прийменник

 77  78  79  80  81  82  83  84  85
§ 10 Сполучник

 86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97
§ 11 Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні

 98  99  100  101  102  103  104  105

§ 12 Речення. Підмет і присудок

 106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117
§ 13 Речення з одним головним членом

 118  119  120  121  122  123  124 

§ 14 Розповідні, питальні спонукальні речення

 125  126  127  128  129  130  131  132  133 
§ 15 Другорядні члени речення

 134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145
§ 16 Речення з однорідними членами

 146  147  148  149  150  151  152  153  154  155 

§ 17 Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

 156  157  158  159  160  161  162  163  164  165

§ 18 Звертання. Роль звертань у реченї

 166  167  168  169  170  171  172  173  174 
§ 19 Найуживаніші вставні слова

 175  176  177  178  179  180  181  182  183
§ 20 Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

 184  185  186  187  188  189  190  191  192  
§ 21 Пряма мова

 193  194  195  196  197  198  199  200  201
§ 22 Діалог. Тире при діалозі

 202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212 

§ 23 Звуки мови. Голосні та приголосні звуки

 213  214  215  216  217  218  219  220  221  222 

§ 24 Приголосні тверді і м'які

 223  224  225  226  227  228  229  230  231  

§ 25 Дзвінкі і глухі приголосні

 232  233  234  235  236  237  238  239  240  

§ 26 Вимова звуків

 241  242  243  244  245  246  247  248  249 

§ 27 Позначення звуків мови на письмі

 250  251  252  253  254  255  256  257  258   

§ 28 Склад. Основні правила переносу слів

 259  260  261  262  263  264  265

Інші ГДЗ дивись тут...