Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника

"Українська мова 5 клас" Єрмоленко С. Я.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2014 РОКУ

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

 

Вправи 1 - 9       § 1.Значення мови в житті людини. Українська мова - державна мова України

Вправи 10 - 15    § 2. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання.  

Вправи 16 - 27    § 3. Іменник.

Вправи 28 - 37    § 4. Прикметник.

Вправи 38 - 46    § 5. Числівник.

Вправи 47 - 55    § 6. Займенник

Вправи 56 - 66    § 7. Дієслово

Вправи 67 - 76    § 8. Прислівник

Вправи 77 - 85    § 9. Прийменник

Вправи 86 - 97    § 10. Сполучник

Вправи 98 - 105   § 11. Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні

Вправи 106 - 117  § 12. Речення.    Підмет і присудок

Вправи 118 - 124  § 13. Речення з одним головним членом

Вправи 125 - 133  § 14. Розповідні, питальні спонукальні речення

Вправи 134 - 145  § 15. Другорядні члени речення

Вправи 146 - 155  § 16. Речення з однорідними членами

Вправи 156 - 165  § 17. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

Вправи 166 - 174  § 18. Звертання. Роль звертань у реченї

Вправи 175 - 183  § 19. Найуживаніші вставні слова

Вправи 184 - 192  § 20. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

Вправи 193 - 201  § 21. Пряма мова

Вправи 202 - 212  § 22. Діалог. Тире при діалозі

Вправи 213 - 222  § 23. Звуки мови.    Голосні  та   приголосні звуки

Вправи 223 - 231  § 24. Приголосні тверді і м'які

Вправи 232 - 240  § 25. Дзвінкі і глухі приголосні

Вправи 241 - 249  § 26. Вимова звуків

Вправи 250 - 258  § 27. Позначення звуків мови на письмі

Вправи 259 - 265  § 28. Склад.       Основні правила переносу слів

Інші ГДЗ дивись тут...